Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. Databanken
  4. Series bij het invoeren van elementen zichtbaar maken/verbergen

Series bij het invoeren van elementen zichtbaar maken/verbergen

Het is nu mogelijk om series bij het invoeren van elementen zichtbaar te maken of te verbergen.

Klik in het projectcentrum in het bestandsmenu op ‘Eigen databank’ > ‘Series gebruiken’ > ‘Seriegegevens’.

Om een serie weer te geven tijdens het invoeren van elementen activeert u de serie door het aankruisvakje voor de naam van de serie aan te vinken.

Om een serie te verbergen tijdens het invoeren van elementen deactiveert u de serie door het aankruisvakje voor de naam van de serie leeg te maken.

Was this article helpful to you? Yes No