Changelog

Changelog Versie 11.4.35.35

vrijdag, 19. februari 2021|

 • Correctie van de animatie van deurvleugels in de elementingave.
  De animatie van de doorsnedetekeningen van deurvleugels in de elementingave werkt weer.
 • Correctie van de weergave van extra kosten in het bereik verdere gegevens bij de elementingave.
  Wanneer vrije kostensoorten, die zijn toegewezen in het calcualtiegebied panelen, worden gebruikt in posities, worden deze in de weergave van de elementingave bij de verdere kosten niet meegenomen.
 • Correctie van een fout voor vliesgevelhoekstijlen met twee schroefkanalen en een inzetkozijn.
  De bepaling van de inzetafmetingen inclusief doorsnede-aanzicht worden bij inzetkozijnen, die precies in de vliesgevelhoekstijl worden geklemd, gecorrigeerd.
 • Correctie voor seriewissel bij “Dorpel met basisprofiel”.
  Deze correctie betreft alleen series waarbij de vloeraansluiting is gewijzigd in het type “Dorpel met basisprofiel”. Wanneer met de functie seriewissel de positie werd gewijzigd van “Dorpel zonder basisprofiel” in “Dorpel met basisprofiel”, herkende het programma de wijzigingen niet vanwege de identieke naam van de vloeraansluiting. Deze fout is hersteld.
 • Correctie van gebruikersrechten voor CNC-werkvoorbereiding
  Korte tijd was het mogelijk toegang te krijgen tot de CNC-werkvoorbereiding (CNC-WV) in de elementingave – ook zonder het overeenkomstige gebruikersrecht te activeren. Door op de knop “Verder” te klikken in de beslagingave kon de CNC-WV worden geopend. Deze fout is gecorrigeerd.
 • Correctie van een weergavefout voor vliesgevelhoekstijlen met twee schroefkanalen en één klemadapter
  De bepaling van de inzetafmetingen inclusief het doorsnede-aanzicht worden voor spanadapters die precies in de vliesgevelhoekstijl worden geklemd, gecorrigeerd.
 • Correctie van programmabeëindiging bij gebruik van glasstatica
  Bestaande posities kunnen nu zonder problemen opnieuw worden geopend met ingeschakelde glasstatica.
 • Correctie bij het verwisselen van glaslatten voor vliesgevelinzetten
  De uitwisseling van glaslattenvarianten met ondersteuning van de functie “Zoek en vervang” voor vliesgevelinzetten is gecorrigeerd. De adapterprofielen worden weer correct bepaald.
 • Correctie van een programmabeëindigingbij het opslaan van de projectcentruminstellingen.
 • Correctie van een programmabeëindigingbij gebruik van een wandaansluiting in een bestaande positie.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het wijzigen van de steekboogafmetingen in de rasteringave.
 • Correctie van de plaatsing van machinale bewerkingen van projectwandaansluitingen in gevels.
  Bewerkingen worden nu alleen aangebracht op de middenstijlen en niet op de klem- en deklijsten.
 • Correctie in verzoek wandaansluitingen.
  Verzoek wandaansluitingen kunnen nu ook weer voor “onder” worden gekozen.

 

Changelog Versie 11.4.35.32

maandag, 1. februari 2021|

 • Correctie programmabeëindiging bij het openen van tekst- en materiaalposities.
  Tekst- en materiaalposities kunnen na het bewerken weer worden opgeslagen en geopend.
 • Correctie bij het ingeven van de vaste prijs.
  Voor verkoopprijsartikelen kan in de aanvullende beslagingave de vaste prijs nu opnieuw worden bewerkt.
 • Correctie programmabeëindiging in hetprojectcentrum.
  Veelvuldig afwisselend openen van posities werkt nu weer zonder problemen.
 • Correctie van een weergavefout in U-waardeprotocollen.
  Wanneer de waarden van alle posities worden samengevat, wordt de waarde voor warmteverlies weer correct weergegeven.
 • Correctie van glasafmetingen ten gevolge van glasblokjes in vliesgevels.
  Glasafmetingen voor vliesgevels die zijn ingevoerd met de instelling kozijn-as-kozijn en die een speciale glasblokjes vereisen vanwege het hoge glasgewicht, worden opnieuw correct bepaald.
 • Correctie van een beëindiging van een LogiKal-programma in verband met E-R-Plus.
  Na het uitloggen uit E-R-Plus, zal LogiKal niet langer afbreken.
 • Correctie in kabel selectie voor sluitplaten.
  Bij sluitplaten voor vergrendelijng wordt de juiste kabel bepaald.
 • Correctie programmabeëindiging wegens ontbrekende dorpelprofielen.
  Posities kunnen opnieuw worden geopend nadat de stamgegevens zijn gewijzigd in “Dorpel als basisprofiel”.
 • Correctie programmabeëindiging bij de selectie van dorpelprofielen.
  Bewerkingen werken nu ook weer op vloeraansluitingen met doorlopende dorpel.
 • Correcties in de positionering van bewerkingen voor elektrische besturingen.
  Voor posities met een dorpel als basisprofiel worden de bewerkingen van elektrische bedieningen met referentie naar peil weer correct gepositioneerd.
 • Aanvulling op zaagformaten.
  Het zaagformaat voor Murat/Haffner machines is uitgebreid voor de TT 425.
 • Correctie in de positionering van de bewerking van de deurduwer.
  De bewerking van de deurduwer is correct geplaatst op verbreedbare profielen.

Changelog Versie 11.4.34.24

vrijdag, 8. januari 2021|

 • Correctie programmabeëindiging bij het selecteren van schuifelementen in de elementenprijslijsten.
 • Zaagcorrectie voor afdekprofielen in monorailschuifsystemen.
  Na het kopiëren en spiegelen van monorailschuifsystemen worden de zaagstukken van de afdekprofielen weer correct bepaald.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het afdrukken van CAD-tekeningen met meerdere pagina’s.
 • Correctie van de T-verbinder bewerking tussen dorpel- en inzetprofiel, als het inzetprofiel in het kozijn bewerkt wordt.
 • Correctie van de dorpelkleur als de dorpel doorgaand onder de deur en het zijpaneel wordt gebruikt.
 • Correctie van de gewichtsafhankelijke speciale prijs.
 • Gewichtsafhankelijke speciale prijzen van afzonderlijke artikelen worden nu correct geregistreerd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het afsluiten van een LogiKal-positie E-R-Plus.

Changelog Versie 11.4.34.23

woensdag, 2. december 2020|

 • Verwijdering van een misleidende waarschuwing bij het ingeven van het beslag in vliesgevelinzetposities.
  De misleidende waarschuwing in verband met de automatische bepaling van het aantal scharnieren als gevolg van het ontbrekende vleugelgewicht wordt bij de eerste ingave van de vliesgeveldeurinzet verwijderd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het aanpassen van het aantal scharnieren.
  Het aantal scharnieren kan nu weer zonder problemen worden gewijzigd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het maken van zaagbestanden in Elumatec DGX2-formaat (met CNC).
 • Correctie van de positionering van een T-verbinding bewerking
  Bij bestaande profieldelingen in raam-/deurposities worden de T-verbindingen nu weer in de juiste positie geplaatst.
 • Correctie van een programmabeëindiging in de module statische voordimensionering.
  Lengtes van meerdere overspanningssteunpunten kunnen nu weer zonder fouten worden ingevoerd.
 • Correctie bij het bepalen van de raambeslagonderdelen na het zoeken en vervangen.
  De raambeslagdelen worden na het vervangen van de vleugelprofielen met de functie “Zoeken en vervangen” opnieuw correct bepaald.
 • Correcties voor kruisglassteunen.
  De voorwaarden voor eenzijdige en tweezijdige dwarsverbindingen worden iedere keker opnieuw correct bepaald.
 • Verbetering van het rapport voor statische analyse.
  De afzonderlijke delen van het rapport voor statische analyse worden nu nog duidelijker gepresenteerd, waarbij rekening wordt gehouden met EN 13830:2015.
 • Correcties van een programmabeëindiging voor tekstposities.
  Tekstposities kunnen nu weer aan leveringen worden toegewezen.
 • Nieuwigheden in de elementenprijslijst.
  Er is nu een vernieuwd vervangend type voor de vleugeldeling van de HSD-posities beschikbaar. Met dit type kunnen identieke glasafmetingen in hoogte en breedte worden gedefinieerd.
 • Correcties voor vervangingen in de elementenprijslijst.
  Bij het vervangen van een schuifdeur wordt rekening gehouden met de vleugelprofielen.
 • Correcties in werkopdracht.
  De afdichtingen nu per positie.
 • Correctie in de bepaling van de U-waarde.
  U-waarden worden nu ook bepaald voor pocketsystemen.
 • Correcties in de bepaling van de U-waarde.
  De U-waarde voor posities met verdubbelingen wordt correct berekend, rekening houdend met de minimale en maximale glasdikte.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij de verwerking van projectbeglazing.
  De maximale dikte van de spouwruimte tussen de glasbladen kan nu weer worden aangepast.
 • Correctie van een weergavefout in de doorsnede
  De buitenste vleugelafmetingen van een positie worden weer in verticale doorsnede weergegeven.
 • Correctie van een weergavefout in de doorsnede.
  De verticale doorsnede wordt weer weergegeven in combinatie met verwijderde velden.
 • Correcties bij het importeren van door de gebruiker gedefinieerde glasblokjes.
  Bij het importeren van glas uit Excel wordt geen rekening meer gehouden met door de gebruiker gedefinieerde glasblokjes.
 • Correctie bij gebruik van dorpel als basisprofiel met verdubbeling.
  De afmetingen van de elementen kunnen nu worden gewijzigd zonder de verdubbeling te verwijderen.
 • Correctie bij overschrijding van het maximale gewicht van de glasdrager in het ingevoerde element.
  Als het maximaal opgeslagen gewicht van een glasdrager wordt overschreden, worden deze artikelen nog steeds bepaald in de stuklijst.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het openen van vliesgevels.
  Vliesgevels kunnen nu direct na het selecteren van een project weer worden geopend.
 • Correctie van een weergavefout in de statica van het glas in de glasingave.
  Het juiste symbool wordt nu weer weergegeven bij de keuze van een statisch geschikte beglazing.

Changelog Versie 11.4.33.34

donderdag, 5. november 2020|

 • Correctie van een programmabeëindiging in de elementingave.
  Veranderingen van de hoogtemaat in posities met tussenprofielen zijn weer mogelijk.
 • Toevoeging van NC-codes voor Dubus-machines.
  Correctie van een programmabeëindiging in de elementenprijslijst.
  “Modellen” kunnen weer zonder problemen worden veranderd.
 • Correctie van de positionering van de deurkrukken.
  Specificaties voor deurkrukhoogtes worden ook in aanmerking genomen als de positie direct vanuit het element-bereik in de elementingave wordt ingevuld.
 • Correctie van een verbindingsprobleem met de ift Rosenheim-server.
  ift aanbevelingen voor gebruik kunnen nu weer worden opgeroepen vanuit het programma.
 • Correctie van een weergavefout van secties in de elementingave.
  Bij het invoegen van de rolluikgeleiders blijft de doorsnedetekening van de positie behouden.
 • Correctie bij het genereren van afbeeldingen in ERP-export.
  De grafiek wordt nu weer in de juiste bestandsgrootte opgeslagen.
 • Nieuwe terugbelfunctie beschikbaar.
  Terugbelverzoeken kunnen nu in het servicemenu worden ingevoerd.
Go to Top