Changelog

The following additions and corrections were made in the latest update.

Changelog 11.4.37.46

maandag, 26. juli 2021|

 • The current European harmonised standard for curtain wall elements EN 13830:2003 is listed on the declaration of performance.
 • It is possible to copy and correct machining groups again.
 • Ventilator profiles are listed on the assembly list as profiles and are considered for cut optimisation.
 • The U-value output in Excel has been optimised.
 • When opening positions created in older program versions, selected door hinges are displayed again.
 • Glass areas with quantities greater than one are correctly calculated in the apportion costs again.
 • Weight restrictions for glass supports in curtain walls are noted in the reports.
 • When machinings are rotated by 90°, the matching tools for slots are assigned.
 • New machine interface to Mepal machines.

Changelog 11.4.37.43

woensdag, 9. juni 2021|

 • In het project centrum kan het context menu weer opgeroepen worden door met de rechtermuisknop op een levering te klikken.
 • De structuur van de Excel-afdruk voor U-waarden is aangepast aan het U-waardenrapport.
 • De prijs voor ventilatie wordt weer in het rapport weergegeven.
 • De onderste doorsnede van deurbladen naast zijlichten met behulp van uitlijnprofielen wordt weer correct weergegeven.
 • Correctie van de positie van E-opener bewerkingen.
 • Het beslag op vleugels van schuifelementen kan opnieuw worden gekozen.

Changelog 11.4.37.34

woensdag, 19. mei 2021|

 • If a field with hardware has been added retrospectively to fixed fields with outside glazing, the hardware wizard no longer shows hardware for the fixed field.
 • Pull handles on slave leaves without striking plate and shoot bolt lock are displayed correctly in cross section.
 • CNC-files can be created for positions with wall connections outside.
 • Additional articles with a distance to edge larger than 200 mm are displayed correctly in cross section again.
 • Glass/Panel Order works correctly with the sorting “Glass + Glass Name” again.
 • Special prices are loading faster.
 • Door panels from the door panel configurator Adeco can be inserted into LogiKal.
 • The powder ID of colours is listed in the reports again.

Changelog 11.4.36.57

maandag, 10. mei 2021|

 • Correctie van een foutmelding bij het genereren van calculaties en bestellingen: De waarschuwing betreffende ontbrekende opspanlagen bij het calculeren en bestellen is weer verwijderd.
 • Correctie voor dorpel als basisprofiel in combinatie met zijkant vloerafwerking met sokkeluitlijning.
  De hoogte van de sokkeluitlijning wordt weer correct bepaald.
 • Correctie in de weergave van vloeraansluitingen.
  Er werd gecorrigeerd dat een verschuiving werd weergegeven voor vloeraansluitingen zonder dat een verschuiving werd ingevoerd.
 • Correctie van de referentie voor peil in zijdelen
  Verticale doorsnede van zijdelen met vloeraansluiting worden weer correct weergegeven.
 • Bij de beglazing van vliesgevelvelden wordt opnieuw rekening gehouden met de inzetten.
  Inzetelementen in vliesgevels kunnen in combinatie met de vliesgevelvelden allemaal tegelijk weer beglaasd worden.
 • Correctie in de berekening van het vleugelgewicht.
  Na de keuze van het vultype “Zonder glas-zonder GL/afdichting” wordt het vleugelgewicht weer correct bereken.
 • Aanvullingen op het overdrachtsdossier voor Graf lasmachines
  Transferbestanden voor Graf machines bevatten nu ook barcodes en kleurinformatie.
 • Aanpassingen aan het zaagformaat voor Rapids-zagen.
  Het zaagformaat voor rapids-zagen is verder ontwikkeld en ondersteunt nu ook zagen van bouwjaar 2019.
 • Uitbreiding voor het Schüco e-Cut (xml) PDG Steel 400 zaagformaat.
  Barcodes kunnen nu worden uitgevoerd met 15 cijfers.
 • Correctie voor Mecal XML.
  Ravelingen worden nu ook voor machines zonder zaagstuk volledig overgebracht
 • Correctie voor het U-waarde protocol.
  In het overzicht van het U-waarde protocol wordt de waarde voor het warmteverlies weer correct weergegeven.
 • Correctie bij de bepaling van de PSI-waarden voor glasafstandhouders
  De bepaling van de PSI-waarden voor glasafstandhouders in gevels is fundamenteel verbeterd.
 • Toevoeging van oppervlakken voor vleugels in de werkopdracht.
  In de werkopdracht kunnen de oppervlakken voor basiselementen en vleugels afzonderlijk worden vermeld.
 • Correctie bij de beslagbestelling in Word.
  De bepaling van het aantal artikelen in de Word beslagbestelling is gecorrigeerd.
 • Toevoeging van extra weergavemogelijkheden bij bestellingen van glas
  In de glasbestelling kunnen verwijzingen naar posities/velden nu samengevat worden weergegeven. In de glasbestelling kunnen verwijzingen naar posities/velden nu samengevat worden weergegeven.
 • Correctie in tekstposities.
  Tekstposities, die zijn aangemaakt met het vrije kostentype “VK-Artikel”, worden weer meegenomen in de offerte.
 • Toevoegingen in de importsjabloon extra artikelen.
  Productienamen kunnen nu ook in het programma worden geïmporteerd via het importsjabloon voor extra artikelen.
 • Correctie in de afmetinginstellingen in CAD
  Decimale getallen kunnen nu weer worden ingevoerd in de afmetingsinstellingen in CAD.
 • Correctie in CAD layerbeheer.
  Glas en glasfolie zitten nu op één layer.
 • Correctie voor het bewerken van verticale lamellen.
  De bewerking op de boven- en onderkant van verticale lamellen worden weer meegenomen.
 • Maatvoering van lamellen voor in de positietekening.
  De maatvoering voor lamellen van valbeveiligingssystemen is toegevoegd aan de positieweergave.
 • Actualisering van de glasstatistieken voor Oostenrijk
  De bepaling van de glasstatica voor Oostenrijk is nu gebaseerd op de specificaties van ÖNORM B 3716-1/ 2016-06.
 • Toevoeging van een nieuw statisch voorontwerp voor Zuid-Afrika
  Voor Zuid-Afrika is het statisch voorontwerp volgens SANS 10400 aangevuld.
 • Correctie voor vervanging van wandaansluitingen in de prijslijst van elementen
  De keuze “Wandaansluiting vervangen “zonder”” wordt nu ook in aanmerking genomen voor vervangingen in elementprijslijstartikelen.
 • Correctie voor de vervanging van deurvullingen in de elementenprijslijst.
  Deurvullingen uit de eigen databank kunnen in de elementprijslijst weer worden vervangen.
 • Correctie van een weergavefout bij deurelementen met zijpaneel.
  Wanneer een verdubbeling werd gebruikt voor deurelementen met zijpaneel en het element was voorzien van profielen, kon een weergavefout optreden in de doorsneden constructie. Deze fout is gecorrigeerd.
 • Correctie in de overdracht van Obuk deurpanelen.
  Het gewicht van Obuk deurpanelen wordt nu in het programma meegenomen.
 • Correctie voor verlengen van T-verbindingen op onderdorpels.
  Als de doorsnede voor T-verbindingen wordt gewijzigd in de eigen databank, heeft dit nu geen invloed meer op de doorsnede van de onderdorpel.
 • Correctie van een fout in de weergave van dorpels in de doorsnede constructie
  Bij het aanmaken van een positie met verdubbelingen wordt de doorsnede constructie weer correct weergegeven bij het ingeven van een verschuiving bij de dorpel.
 • Correctie van een fout in de weergave van dorpels in de doorsnedeconstructie.
  De verschuiving van de onderrand van de dorpel wordt weer correct weergegeven in de doorsnedetekening.
 • Correctie in de erkenning van voorwaarden.
  In de beslagkeuze worden de voorwaarden weer correct herkend en met een melding weergegeven.
 • In ERP-systemen die via SQLite database communiceren, kunnen de inzetten van vliesgevels nu weer afzonderlijk in een opdracht worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat deze functie door het ERP-systeem wordt aangeboden
 • Correctie bij de bepaling van beslag voor monorailsystemen
  Voor monorailsystemen werden voor vaste panelen geen vleugelafmetingen weergegeven. Als gevolg daarvan konden bewerkingen, afdichtingen, enz. niet correct worden geplaatst. Deze fout is gecorrigeerd.

Changelog 11.4.35.35

vrijdag, 19. februari 2021|

 • Correctie van de animatie van deurvleugels in de elementingave.
  De animatie van de doorsnedetekeningen van deurvleugels in de elementingave werkt weer.
 • Correctie van de weergave van extra kosten in het bereik verdere gegevens bij de elementingave.
  Wanneer vrije kostensoorten, die zijn toegewezen in het calcualtiegebied panelen, worden gebruikt in posities, worden deze in de weergave van de elementingave bij de verdere kosten niet meegenomen.
 • Correctie van een fout voor vliesgevelhoekstijlen met twee schroefkanalen en een inzetkozijn.
  De bepaling van de inzetafmetingen inclusief doorsnede-aanzicht worden bij inzetkozijnen, die precies in de vliesgevelhoekstijl worden geklemd, gecorrigeerd.
 • Correctie voor seriewissel bij “Dorpel met basisprofiel”.
  Deze correctie betreft alleen series waarbij de vloeraansluiting is gewijzigd in het type “Dorpel met basisprofiel”. Wanneer met de functie seriewissel de positie werd gewijzigd van “Dorpel zonder basisprofiel” in “Dorpel met basisprofiel”, herkende het programma de wijzigingen niet vanwege de identieke naam van de vloeraansluiting. Deze fout is hersteld.
 • Correctie van gebruikersrechten voor CNC-werkvoorbereiding
  Korte tijd was het mogelijk toegang te krijgen tot de CNC-werkvoorbereiding (CNC-WV) in de elementingave – ook zonder het overeenkomstige gebruikersrecht te activeren. Door op de knop “Verder” te klikken in de beslagingave kon de CNC-WV worden geopend. Deze fout is gecorrigeerd.
 • Correctie van een weergavefout voor vliesgevelhoekstijlen met twee schroefkanalen en één klemadapter
  De bepaling van de inzetafmetingen inclusief het doorsnede-aanzicht worden voor spanadapters die precies in de vliesgevelhoekstijl worden geklemd, gecorrigeerd.
 • Correctie van programmabeëindiging bij gebruik van glasstatica
  Bestaande posities kunnen nu zonder problemen opnieuw worden geopend met ingeschakelde glasstatica.
 • Correctie bij het verwisselen van glaslatten voor vliesgevelinzetten
  De uitwisseling van glaslattenvarianten met ondersteuning van de functie “Zoek en vervang” voor vliesgevelinzetten is gecorrigeerd. De adapterprofielen worden weer correct bepaald.
 • Correctie van een programmabeëindigingbij het opslaan van de projectcentruminstellingen.
 • Correctie van een programmabeëindigingbij gebruik van een wandaansluiting in een bestaande positie.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het wijzigen van de steekboogafmetingen in de rasteringave.
 • Correctie van de plaatsing van machinale bewerkingen van projectwandaansluitingen in gevels.
  Bewerkingen worden nu alleen aangebracht op de middenstijlen en niet op de klem- en deklijsten.
 • Correctie in verzoek wandaansluitingen.
  Verzoek wandaansluitingen kunnen nu ook weer voor “onder” worden gekozen.

 

Go to Top