Changelog

The following additions and corrections were made in the latest update.

Changelog 11.4.39.107

donderdag, 28. april 2022|

 • De import van beslag uit andere posities is weer mogelijk.
 • De barcode-uitgave met code 39 is gecorrigeerd.
 • Het coatingoppervlak voor boogvormige stalen ramen wordt opnieuw correct bepaald.
 • Calculatiegegevens worden sneller geladen.
 • De Mecal XML-koppeling (zaag) is nu ook beschikbaar voor profielbewerkingscentra.

Changelog 11.4.39.104

vrijdag, 25. februari 2022|

 • Kortingen op accessoires worden nu ook in de calculatie-instelling " Onbewerkte profielen en oppervlakken afzonderlijk calculeren" meegenomen.  Bij ontbrekende kortingen worden ook overeenkomstige meldingen weergegeven.
 • In de CNC-bedrijfsnorm werd de optie "productieleveringsnummer" (nummer van de productie-eenheid) toegevoegd voor bestandsnamen. Voor zagen werd de optie "Barcode objectnummer" hernoemd tot "Objectnummer".
 • De overdracht van calculatiegegevens naar E-R-Plus werkt weer.
 • De diameter van zaagkanten en schacht worden gecontroleerd op aannemelijkheid bij het importeren uit de machine. Meer hierover vindt u onder "Opmerking bij het importeren van gereedschap en het aanmaken van machinebestanden".
 • De prijzen van deurscharnieren worden weer correct berekend voor verschillende kleurvarianten.
 • In de zaagoptimalisatie worden lange zaagstukken en korte stukken weer in de juiste volgorde weergegeven.
 • In de elementenprijslijst worden de staffelprijzen voor rolluiken nu correct toegekend.
 • In de prestatieverklaring kan nu voor de CE-markering worden gekozen tussen "Standaard" (voorgeschreven waarden) en " Overige kenmerken" (aanvullende waarden).
 • Na het kopiëren van de deurposities kunnen nu opnieuw afdrukken worden gegenereerd.

Changelog 11.4.39.99

vrijdag, 7. januari 2022|

 • Bij de calculatie worden voortaan verschillende toeslagen voor materiaal en oppervlak meegenomen.
 • In de EOS-bestelling is de bestelling van inactieve kleuren/materialen niet mogelijk en er verschijnt een melding.
 • Bij het ingeven, bepalen en importeren van speciaal prijzen voor kunststofseries wordt rekening gehouden met de opgeslagen calculatiegegevens voor het basisprofiel en "Bij rubber". In de lijst met speciaal prijzen worden nu ook het materiaal en de keuze voor het basisprofiel en "Bij rubber" in de kleurenkolom weergegeven voor een betere onderverdeling
 • Bij Staba Stütz-machines wordt nu rekening gehouden met de looprichting van kozijn en vleugel.
 • Het aantal barcodeposities voor productie-eenheden is verhoogd. Dit betekent dat eenduidige barcodes nu ook hier kunnen worden gegenereerd.
 • De ondersteuning van hardlock dongles (blauwe dongle) is stopgezet. Neem contact op met de verkoopbinnendienst (sales@orgadata.com), zodat de dongle kan worden vervangen.
 • Gereedschap wordt bij het importeren van de machine op plausibiliteit gecontroleerd.
 • De profielnummers van de nieuwe FOM-formaten (zaag, CNC, CNC met zaag) zijn zodanig aangepast dat ze overeenkomen met de corresponderende DXF’s.
 • Met behulp van een actueel Mecal-script kunnen de snijlengte en de insteeklengte van de gereedschapstypen "Boren" en "Tappen" uit het gereedschapsbestand worden overgenomen.

Changelog 11.4.38.85

vrijdag, 19. november 2021|

 • Vervangingen van profielnummers worden voor Stürtz Staba v2.05 meegenomen.
 • OSE- en XOSE-bestanden kunnen opnieuw worden geïmporteerd.
 • Het projecttype van een project blijft weer ongewijzigd.
 • Voor aanvul artikelen wordt bij de keuze van de VE-grootte opnieuw de juiste kleurcode op het rapport weergegeven.
 • Bij het openen van bestaande deurposities wordt niet langer een onjuiste melding betreffende stamgegevenswijzigingen weergegeven.

Changelog 11.4.38.80

woensdag, 15. september 2021|

 • Correctie van een programmabeëindiging bij hogere en bredere posities met extra vergrendelingen
 • De adressenimport functioneert weer naar behoren.
 • Profielen met speciaal lengtes worden opnieuw op de bestelling gedrukt.
 • Bij de functie "Zoeken en vervangen" werkt de artikelvervanging weer.
 • In de calculatiegegevens wordt de ingave van toeslagen via de kolom "Multi (toeslag)" duidelijker weergegeven.
 • Grote OCD-tekeningen kunnen weer worden geopend in het bereik "Projectdocumenten" in het projectcentrum.
 • In de prijslijst van het element werkt afschuining weer voor positie type 120.
 • In de elementenprijslijst werkt het spiegelen van deuren weer.
 • In de prijslijst van het element kan een wandaansluiting aan een geselecteerde zijde worden vervangen zonder dat dit gevolgen heeft voor wandaansluitingen aan de andere zijden.
 • De gebruiker, de aanmaakdatum en de laatste wijzigingsdatum worden weer correct weergegeven in het projectbeheer.
 • Bij de toevoeg artikelen wordt bij omschakelen van eenheid "strekkende meter" naar "stuk" weer de juiste werktijden weergegeven.
 • Machinebestand voor FOM-hoekpers Ever Theta wordt nu uitgevoerd zonder decimaal scheidingsteken.
 • Nieuw zaagformaat voor PMS Digistop beschikbaar.
 • Nieuw zaagformaat voor Hecht SP-Touch extenso beschikbaar.
 • Correctie van barcode-formaat voor Ruchser RU-DSM rubbermachine.
 • Overdrachtsformaat voor Kaban lasmachines geoptimaliseerd.
Go to Top