Newsletter & Changelog

Changelog

 • Correctie programmabeëindiging bij het selecteren van schuifelementen in de elementenprijslijsten.
 • Zaagcorrectie voor afdekprofielen in monorailschuifsystemen.
  Na het kopiëren en spiegelen van monorailschuifsystemen worden de zaagstukken van de afdekprofielen weer correct bepaald.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het afdrukken van CAD-tekeningen met meerdere pagina’s.
 • Verwijdering van een misleidende waarschuwing bij het ingeven van het beslag in vliesgevelinzetposities.
  De misleidende waarschuwing in verband met de automatische bepaling van het aantal scharnieren als gevolg van het ontbrekende vleugelgewicht wordt bij de eerste ingave van de vliesgeveldeurinzet verwijderd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het aanpassen van het aantal scharnieren.
  Het aantal scharnieren kan nu weer zonder problemen worden gewijzigd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het maken van zaagbestanden in Elumatec DGX2-formaat (met CNC).
 • Correctie van de positionering van een T-verbinding bewerking
  Bij bestaande profieldelingen in raam-/deurposities worden de T-verbindingen nu weer in de juiste positie geplaatst.
 • Correctie van een programmabeëindiging in de module statische voordimensionering.
  Lengtes van meerdere overspanningssteunpunten kunnen nu weer zonder fouten worden ingevoerd.
 • Correctie bij het bepalen van de raambeslagonderdelen na het zoeken en vervangen.
  De raambeslagdelen worden na het vervangen van de vleugelprofielen met de functie “Zoeken en vervangen” opnieuw correct bepaald.
 • Correcties voor kruisglassteunen.
  De voorwaarden voor eenzijdige en tweezijdige dwarsverbindingen worden iedere keker opnieuw correct bepaald.
 • Verbetering van het rapport voor statische analyse.
  De afzonderlijke delen van het rapport voor statische analyse worden nu nog duidelijker gepresenteerd, waarbij rekening wordt gehouden met EN 13830:2015.
 • Correcties van een programmabeëindiging voor tekstposities.
  Tekstposities kunnen nu weer aan leveringen worden toegewezen.
 • Nieuwigheden in de elementenprijslijst.
  Er is nu een vernieuwd vervangend type voor de vleugeldeling van de HSD-posities beschikbaar. Met dit type kunnen identieke glasafmetingen in hoogte en breedte worden gedefinieerd.
 • Correcties voor vervangingen in de elementenprijslijst.
  Bij het vervangen van een schuifdeur wordt rekening gehouden met de vleugelprofielen.
 • Correcties in werkopdracht.
  De afdichtingen nu per positie.
 • Correctie in de bepaling van de U-waarde.
  U-waarden worden nu ook bepaald voor pocketsystemen.
 • Correcties in de bepaling van de U-waarde.
  De U-waarde voor posities met verdubbelingen wordt correct berekend, rekening houdend met de minimale en maximale glasdikte.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij de verwerking van projectbeglazing.
  De maximale dikte van de spouwruimte tussen de glasbladen kan nu weer worden aangepast.
 • Correctie van een weergavefout in de doorsnede
  De buitenste vleugelafmetingen van een positie worden weer in verticale doorsnede weergegeven.
 • Correctie van een weergavefout in de doorsnede.
  De verticale doorsnede wordt weer weergegeven in combinatie met verwijderde velden.
 • Correcties bij het importeren van door de gebruiker gedefinieerde glasblokjes.
  Bij het importeren van glas uit Excel wordt geen rekening meer gehouden met door de gebruiker gedefinieerde glasblokjes.
 • Correctie bij gebruik van dorpel als basisprofiel met verdubbeling.
  De afmetingen van de elementen kunnen nu worden gewijzigd zonder de verdubbeling te verwijderen.
 • Correctie bij overschrijding van het maximale gewicht van de glasdrager in het ingevoerde element.
  Als het maximaal opgeslagen gewicht van een glasdrager wordt overschreden, worden deze artikelen nog steeds bepaald in de stuklijst.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het openen van vliesgevels.
  Vliesgevels kunnen nu direct na het selecteren van een project weer worden geopend.
 • Correctie van een weergavefout in de statica van het glas in de glasingave.
  Het juiste symbool wordt nu weer weergegeven bij de keuze van een statisch geschikte beglazing.
 • Correctie van een programmabeëindiging in de elementingave.
  Veranderingen van de hoogtemaat in posities met tussenprofielen zijn weer mogelijk.
 • Toevoeging van NC-codes voor Dubus-machines.
  Correctie van een programmabeëindiging in de elementenprijslijst.
  “Modellen” kunnen weer zonder problemen worden veranderd.
 • Correctie van de positionering van de deurkrukken.
  Specificaties voor deurkrukhoogtes worden ook in aanmerking genomen als de positie direct vanuit het element-bereik in de elementingave wordt ingevuld.
 • Correctie van een verbindingsprobleem met de ift Rosenheim-server.
  ift aanbevelingen voor gebruik kunnen nu weer worden opgeroepen vanuit het programma.
 • Correctie van een weergavefout van secties in de elementingave.
  Bij het invoegen van de rolluikgeleiders blijft de doorsnedetekening van de positie behouden.
 • Correctie bij het genereren van afbeeldingen in ERP-export.
  De grafiek wordt nu weer in de juiste bestandsgrootte opgeslagen.
 • Nieuwe terugbelfunctie beschikbaar.
  Terugbelverzoeken kunnen nu in het servicemenu worden ingevoerd.
 • Toevoegingen voor Mecal XML: Noodzakelijke profielrotaties voor verdere klemposities worden nu vastgelegd in een gegevensset.
 • Correcties in de positionering van bewerkingen voor loop- en standvleugels. Bij verschillende hoogtes van de duwgrepen op loop- en standvleugels worden de bewerkingen nu gepositioneerd volgens de positie van de duwgreep.
 • Correcties bij het maken van machinebestanden vanuit materiaalposities.
 • Machine bestanden van materiaalposities zonder bewerking kunnen opnieuw worden aangemaakt.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het opslaan van macro’s in de elementenprijslijst.
 • Correcties in de machine-instellingen: De functie “Afzonderlijke barcodes voor hoeveelheden > 1” werkt nu voor alle machines.
 • Correctie in de weergave van de glasstatica gegevens in de glasingave. Het waarschuwingsdriehoek-symbool werd weergegeven ondanks geschikte glasstatica. Deze weergavefout is gecorrigeerd.
 • Correctie van een programmabeëindiging in het projectcentrum.
  Individuele vliesgevelsegmenten kunnen opnieuw worden geopend in de elementingave.
 • Correctie van een programmabeëindiging in leveringen.
  Leveringen kunnen opnieuw worden benoemd.
 • Correctie van een doorsnedetekening in de elementingave.
  Na selectie van het vullingstype “zonder glas – zonder GL/rubber” worden de doorsnedetekeningen opnieuw weergegeven.
 • Correctie van een programmabeëindiging in de rasteringave
  Na het kopiëren van een positie kan het raster opnieuw worden gewijzigd.
 • Correctie van een programmabeëindiging bij het starten van de Adeco deurpaneelconfigurator.
 • Correctie in het rapport van de vleugelproductielijst.
  Naast de positie wordt nu ook weer het volgnummer weergegeven.