Version 11

Project beheer

Drag & Drop functie

Met Drag & Drop kunt u in projectbeheer snel en eenvoudig mappen en projecten verschuiven of kopiëren.

Zo werkt het

Klik het bestand die u wilt verschuiven met de linkermuisknop aan en hou de knop ingedrukt. Verschuif het bestand naar de locatie waar het moet worden opgeslagen en laat nu de muisknop los.

Projektcenter

Snelkoppeling documenten

Vanaf versie 11 wordt het documentenbeheer eenvoudiger. U kunt nu in projectcentrum documenten van uw pc direct koppelen

Zo werkt het

Klik met de rechtermuisknop op „Documenten “.

Selecteer in de bestandsdialoog document uit die u wilt koppelen aan het geselecteerde project.

Elementingave

Btw-regel instellen

U hebt de aanvraag om verschillende Btw-tarieven aan verschillende posities toe te wijzen, ook daarin ondersteunt LogiKal 11.

Zo werkt het

Bij het aanmaken van nieuwe posities kunt u verschillende Btw-tarieven kiezen. De voorwaarde is dat in de eigen databank/ calculatie/ Btw-tarieven meer dan één Btw-tarief is aangemaakt.

CE-Declaratie en U-Waarde vastleggen

Voor de CE-Declaratie en de berekening van U-waarden kleinere vliesgevelelementen laat de wetgever verschillende berekeningsmethoden toe.

U kunt deze berekeningen ofwel volgens de productnorm voor vliesgevels of volgens de productnorm voor kozijnelementen doorvoeren. LogiKal laat aan u de keuze.

Zo werkt het

Indien u gevelelementen zoals deur/raam-positie wilt aanmaken, dan staat er voor u een nieuwe keuzefunctie voor CE-Declaratie en de U-waarde ter beschikking.

In het programmavenster „Nieuwe positie aanleggen”, selecteert u op welke basis de CE-Declaratie en de U-waarde berekend moeten worden.

Nieuwe beslagkeuze

De beslag-keuze functioneert tegelijkertijd met de elementingave. Stap voor stap wordt u begeleidt door de ingaven van het programma. De software gaat na elkaar in logische volgorde punt voor punt de bijbehorende onderdelen langs. Dit zorgt ervoor dat u geen enkel onderdeel overslaat. Dankzij deze nieuwe vorm van beslag-ingaven is ook de overzichtelijkheid geoptimaliseerd en het gemak vergroot.

Zo werkt het

Opbouw beslagkeuze

In het programmavenster voor beslagingave is een opsomming van de beslagen aan de rechterkant opnieuw gestructureerd. Alle te gebruiken artikelen worden duidelijk vermeld en in logische volgorde per categorie.

Beslagkeuze opslaan en openen

Met de twee nieuwe symbolen rechtsboven in de artikellijst kunt u uw beslagkeuze voor het project opslaan en in andere posities weer gebruiken.

Deze vervangt de functie „Project-beslag pakket” uit vroegere LogiKal-versies.

Klik op het diskette symbool om uw selectie op te slaan. Een nieuw programma venster wordt geopend. Geef onder „Keuzenamen” de naam in om de selectie op te slaan.

Klik op map symbool om uw beslagkeuze in de positie in te voegen.

Beslagartikel aanzicht

Rechts boven elke beslagkeuze vindt u twee kleine symbolen.

Met deze symbolen kunt u tussen lijstaanzicht en symboolaanzicht wisselen.

Voorbeeld lijst aanzicht

Voorbeeld symbool aanzicht

Artikel uit beslagpakket wijzigen

Tekent LogiKal achter een artikel een pakketsymbool dan betekent dit dat het artikel in een van uw geselecteerde beslagpakketten toegepast wordt.

Als het pakket wordt weergegeven in grijs, kunt u het artikel niet wijzigen.

Als het pakket blauw is, kunt u het artikel wijzigen.

Beslagartikel selecteren

Bij de keuze van het beslagartikel vraagt de software puntsgewijs en in een logische volgorde de onderdelen op.

Een wizard leidt u door de volledige ingave.

In de nieuwe programmaversie zijn meer filteropties geïnstalleerd.

Deze zijn te vinden aan de bovenzijde van het scherm.

Zo kunt u de artikelen nog gemakkelijker en veiliger selecteren.

Uw filter instellingen kunt u voor het volgende gebruik opslaan.

Beslagonderdelen positioneren

De keuze van de onderdelen functioneert zoals gewoonlijk in een overzichtelijke lijst met weergave.

Nieuw in versie 11 is de eenvoudige positionering van de onderdelen in uw element (bijvoorbeeld scharnieren).

In de standaardinstelling wordt de positie van het scharnier automatisch bepaald.

Wilt u dat de scharnieren handmatig toewijzen dan kunt u het nog gemakkelijker doen met de nieuwe positioneringsweergave.

Activeer de optie „Handmatig” en geef de gewenste waarde in het tekstveld „Maat overschrijven” in.

De wijzigingen die u hier maakt, worden direct weergegeven in het diagram aan de linkerkant.

Onder in het ingavescherm is een veld beschikbaar voor het geheel vrij positioneren van scharnieren.

Hier kunt u in de element ingave gebruikelijk formules toepassen (bijvoorbeeld G/ 2; G = totale hoogte)

Verder beslag selecteren

Bouwonderdelen zoals kabeldoorvoeren, elektrische bedieningen, etc. kunt u met een dubbelklik op „Verder beslag” invoegen.

Geselecteerde beslagonderdelen wijzigen

De configuratie van de afzonderlijke bouwonderdelen kunt u eenvoudig wijzigen als u met de muis dubbelklikt op het artikel.

Calculatie

Optimalisatie- en bestelrelevante opties centraal beheren

Instellingen voor de calculatie en de materiaalberekening die direct invloed op de berekening van de positie hebben, kunnen nu in de calculatiegegevens centraal ingegeven worden.

Zo werkt het

De volgende opties worden uit de lay-out instellingen voor rapporten gehaald en in de calculatiegegevens geïntegreerd.

CNC

Snelle toegang tot bewerkingsgroepen en de daarin opgenomen bewerkingen

CNC-bewerkingen, die op projectbasis aangepast moeten worden, laten zich met LoiKal 11 nog gemakkelijker en veiliger aanpassen.

LogiKal herkent de bewerkingen van de laatste aangemaakte posities.

Zo werkt het

Maak een positie met bewerkingen en sluit deze in de element-ingave af.

Klik in projectcentrum in de contextmenu op „CNC – Databank”  > „CNC- groepen” .

De in uw positie gebruikte bewerkingen worden helemaal boven in het programmavenster weergegeven.

Om de in de positie ingegeven bewerkingen te wijzigen, dubbelklik op de groep.

Direct vanuit deze CNC-groep kunt u de bewerkingen aanpassen en snel terugkeren naar het groepenscherm.

Klik met de rechtermuisknop op een bewerking en selecteer in contextmenu de optie „Naar bewerking”.

Eindaftrek, zaagbladaftrek, en toepasbare restlengtes

Het scherm „Systeemartikel” is compleet nieuw gestructureerd.

Onder „Eigen Databank” > „Systeemartikel” kan aan elk profiel individueel toegepaste restlengtes toegewezen worden.

De zaagbladaftrek wordt uitsluitend machine-gerelateerde in de zaaginstellingen.

Deze vindt u onder „CNC-databank” > „CNC- bedrijfsstandaard” > „Eigenschappen” > „Instellingen”.

Als het nodig is op grond van technische voorwaarden om een zaag eindaftrek vast te leggen kunt u in dat in dit scherm vastleggen.

De „Eindaftrek begin” en „eind” in de zaaginstellingen worden met de eindaftrek die bij het profiel of coater is vastgelegd vergeleken en de grootste waarde wordt toegepast.

De waarde voor totaalaftrek en totaalaftrek anodisatie zijn voor elk profiel in de „Systeemdatabank” onder „Artikeldatabank” vastgelegd. Daarmee vervalt voor de klant het onderhoudt van deze optimalisatie relevante gegevens.

Als u het profiel bij een onafhankelijke coater wil laten poedercoaten of anodiseren dan kunt u onder „Eigen databank” onder „Kleur” de bijbehorende aftrek ingeven.

CAD

Elementingave, CAD en calculatie in samenhang

Met LogiKal 11 komen CAD en calculatie in de verwerking nog nader tot elkaar.

Leg bijvoorbeeld u element reeds in de ontwerpfase in een CAD-inbouwtekening vast.

Daartoe voegt u de positieaanzichten en doorsnedeseenvoudig aan uw tekening toe.

Wijzigingen die in de LogiKal elementingave uitgevoerd worden, worden direct in de tekening bijgewerkt.

Evenzo kunt u direct uit de tekening het element bewerken.

De actualisering is daarbij werkplek-overkoepelend.

Daarmee wordt de samenwerking in uw bedrijf wezenlijk versneld en veilig gemaakt.

Alle betrokkenen werken altijd op dezelfde stand van de elementconstructie.

Deze samenwerking functioneert ook als een aanvullend CAD-systeem in uw werkproces geïntegreerd is.

Ook worden wijzigingen van CAD naar LogiKal en van LogiKal naar CAD zonder vertraging doorgegeven.

Evenzo gebruiken ERP-systemen dezelfde verbinding om materiaal, ressourceplanning, calculatie etc, actueel te houden.  Maakt niet uit welke locatie of welke verbonden programma een wijziging doorvoert altijd zijn alle programma’s actueel.

Zo werkt het

In CAD vindt u in bestandmenu „Positie”.

Via dit menu kunt u compleet nieuwe projecten en posities direct in CAD aanmaken.

Positie voegt u hier in het tekenvlak toe en bewerk deze.

Voor het invoegen van een positie opent u CAD en klikt in bestandmenu op

„Positie” -> „Positie invoegen”. Selecteer een positie uit de lijst.

Om een doorsnede tekening in deze positie te plaatsen klikt u in bestandmenu op „Positie”-> „Doorsnede zetten”. Trek met gedrukte linkermuisknop de doorsnedelijn.

Plaats de doorsnede op het tekenvlak en druk op de linkermuisknop.

Per Rechtsklik wijzigt de weergave van de doorsnede.

Schaal wijzigingen kunnen direct via „Instellingen”-> „Gebruikersinstellingen”-> „Posities” worden gedaan.  Hier kunt u met behulp van de schaalinstellingen voor aanzicht en doorsnedeweergave de grootte verhouding tussen de tekeningselementen aanpassen.

Individuele werkbalken aanmaken

Verkort de bewegingen van de muis en bespoedig zo uw werk in CAD met de nieuwe individuele werkbalken.

Zo werkt het

Klik in CAD in bestandmenu op „Instellingen” > „Gebruikersinstellingen”.

Selecteer dan hier de werkbalken uit.

In de lijst aan de linkerzijde onder „Werkbalken selecteren” kunt u de werkbalk selecteren. Daaronder zijn alle functies weergegeven die in de gekozen werkbalk aanwezig zijn.

Om een nieuwe werkbalk aan te maken, klikt u op het groene plusteken. Geef een naam voor de werkbalk in.

Selecteer in de lijst aan de rechterzijde de functie uit die u aan uw eigen werkbalk wilt toevoegen. Zet voor de functie een haakje.

Wanneer u de werkbalk hebt samengesteld klik dan op „Opslaan”.

Uw werkbalk verschijnt nu in CAD en u kunt deze op de gewenste plaats positioneren.

Vorige functie oproep in contextmenu

Vereenvoudig de handeling in CAD en teken nog sneller door de directe toegang met slechts één klik op de laatst geselecteerde functie.

Zo werkt het

In CAD, kunt u via de rechtermuisknop de meest recente gebruikte functie selecteren: Deze staat altijd helemaal boven in het context menu.

Plot-scherm

Schaal van de tekeningselementen via muisscroll-zoom wijzigen

Het gebruik van de schaal functie in het plot-scherm is voor u nog comfortabeler gemaakt. In het plot-scherm kan nu de schaal van de afzonderlijke tekenelementen via het scrollwieltje van uw muis worden gewijzigd.

Zo werkt het

Markeer een tekenelement/ tekstblok.

Hou de ctrl-knop ingedrukt en hanteer tegelijk het scrollwieltje van de muis.

Als u het scrollwieltje naar boven beweegt, vergroot het tekenelement.

Als u het scrollwieltje naar beneden beweegt, verkleint het tekenelement

Op de rechterzijde wordt onder „Schaal van het geselecteerde element” de huidige schaal weergegeven.

Verplaatsbaar bereik

In het plot-scherm kunt u nu individueel bepalen in welk bereik het tekenelement geplaatst moet worden.

Dit is vooral handig als u voorbedrukt papier gebruikt.

Zo werkt het

Klik in het plot-scherm in het rechter bereik op „Verplaatsbaar bereik”.

Bepaal het bereik waar u met de muis de stippellijn pakt en willekeurig kunt verschuiven.

U kunt ook rechtsboven de maatvoering direct in mm ingeven.

Koppelingen

Nieuwe AutoCAD-Plugin

Met de nieuw ontwikkelde AutoCAD-plug stellen we bepaalde LogiKal functies binnen AutoCAD beschikbaar.

Zo werkt het

De voorwaarde om het nieuwe AutoCAD-plugin te gebruiken:

  • AutoCAD 2015 of hoger.
  • LogiKal CAD-Suite 2D-licentie

AutoCAD-Plugin installeren

Installeer als eerste de AutoCAD-Plugin.

Klik hiervoor in Projectcentrum in contextmenu op „Instellingen”> „Verdere instellingen”.

Selecteer het tabblad „Koppelingen “.

Klik onder „AutoCAD Plugin“op „Installeren“.

AutoCAD-Plugin inrichten

Open AutoCAD.

Onderin vindt u de nieuwe LogiKal-taakbalk.

Klik op „Plugin-configuratie” een geef het pad voor de LogiKal-Versie in.

Nieuw in de Plugin zijn de gebruikersinstellingen voor de meeste functies in „Posities”. Deze zijn direct verbonden met LogiKal. Alle wijzigingen die u hier aanbrengt worden automatisch in LogiKal project overgenomen.

Belangrijke technische opmerking

Windows XP wordt niet meer ondersteund!

LogiKal 11 wordt niet meer door besturingssysteem Windows XP ondersteund.

Waaraan ligt dat?

We geven regelmatig nieuwe versies van LogiKal vrij met extra functies, betere prestaties en verbeterde veiligheid. Deze nieuwe versies zijn niet langer compatibel met oudere besturingssystemen.

Microsoft ondersteunt sinds april 2014 niet langer Windows XP. Daarom hebben wij de steun van LogiKal voor Windows XP nu ook aangepast.

Wat betekent dat voor mij?

Wanneer u LogiKal op een Windows XP-pc uitvoert, moet u uiterlijk bij de update naar LogiKal 11 het bedrijfssysteem naar een nieuwere Windows-versie updaten.

Neem bij vragen contact op met uw IT-Administrator.