Profielstatica

Profielstatica – vertikaal

Nadat de voorwaardes en belastingen ingesteld zijn, kunt u ter calculatie van stijlen de functie “Stijl-vertikaal” in het hoofdmenu kiezen. Definiëer eerst onder gegevens de lengte-eenheid en bepaal hierna de positie van de stijl  in het gebouw. Deze gegevens zijn nodig om de windlast te bepalen. U kunt hierna zelf bepalen of u een éénveldsdrager, tweeveldsdrager of meerveldsdrager wilt berekenen.

Éénveldsdrager

NLStatik006

Om een éénveldsdrager te berekenen, kiest u onder systeem de optie éénveldsdrager en u geeft de waarde voor de lengte, veldbreedte links en veldbreedte rechts in. Hierna kunt u bepalen of u een profiel uit de databank, met zijn Ix-waarde wilt toepassen of dat u een vrije Ix-waarde wilt gebruiken.

In het rechter deel van uw scherm kunt u onder berekeningen de toegepaste windbelasting vinden en de benodigde Ix-waarde. Onder berekening kunt u de toegepaste doorbuigbegrenzing en de voorhanden zijnde doorbuiging inclusief bezettingsgraad vinden.

Bij de calculatie van een éénveldsdrager wordt vereenvoudigd aangenomen, dat de lengte van de glaskant gelijk is aan de lengte van het profiel. Het belastingsvlak wordt hierbij opgedeeld voor het linker als het rechter deel als een trapezium- of driehoeksbelating. Indien u de glasvelden nauwkeuriger wilt calculeren dient u dit onder de functie meerveldsdragers te doen.

Tweeveldsdrager

NLStatik007

De ingaves voor de calculatie van een tweeveldsdrager zijn gelijk aan die van de eenveldsdrager. Met als uitzondering dat er volgens een vereenvoudigde calculatie gerekend wordt en dat de belastingsvlakken uit de helft van de totaallengte van de stijl bestaat. De lengte van de glaskant bestaat uit de helft van de lengte van het profiel (L/2).

Meerveldsdrager

De meest nauwkeurige calculatiemethode om een stijl of profiel op belasting te berekenen is onder de functie meerveldsdragers. Hierbij kan rekening gehouden worden met verschillende glasveldhoogtes en glasveldbreedtes rechts en links van het profiel. Kies onder systeem de optie meerveldsdrager en klik hierna op de knop bewerken.

NLStatik008

In het scherm meerveldsdrager kunt u de profiellengte, de afsteunpunten en de glasvelden bepalen. Onder afsteunpunt kunt u met de functie ”auto” tussenvelden definieren die gelijkmatig over de totaallengte verdeeld worden. Of u kunt met het + tussenveldafstanden toevoegen. Hetzelfde geldt voor de glasvelden links en rechts.

NLStatik009

Afdrukken

Om de uitkomst van de voorcalculatie van de stijl of het profiel af te drukken, selecteert u de functie afdrukken. Kies uit het scherm de gewenste afdrukopties:

NLStatik010

Profielstatica-horizontaal

Voor de voorcalculatie van regels klikt u in het hoofdscherm van de staticamodule op de knop Regel-Horizontaal. De mogelijkheden voor deze optie zijn gelijk aan de opties die er onder de functie Stijl-Vertikaal, eenveldsdrager staan. In plaats van veldbreedte rechts en links dient u de veldhoogte onder en boven aan te geven. Tevens dient u aan te geven wat de glasdikte en de sponningmaat is.

NLStatik011

Op het rechtergedeelte van het scherm vindt u de uitkomst voor de Ix- en de Iy- berekening. De zwarte lijnen stellen de Ix-berekeningen voor en de blauwe lijnen stellen de berekeningen van de Iy voor. Het afdrukken is gelijk aan de functie “Stijl-Vertikaal”.