Positie koppelen

Complete elementen van verschillende fabrikanten en verschillende series kunnen worden gecombineerd in een zogenaamde positiekoppeling Het kader wordt gegenereerd als een lijn model. De  afzonderlijke elementen kunnen in deze lijn model worden geplaatst en aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier kunt u ook complete elementen aanmaken zoals bijvoorbeeld  een combinatie uit schuifdeuren of brandwerende serie met elementen uit een ander profielserie binnen een positie.

Een nieuwe positiekoppeling aanleggen

Klik in de Projectcentrum op de werkbalk op het pijltje naast de knop “Nieuw” en selecteer de optie “Positie koppelen”.

NL-2016-Positionsgeruest-001
In het volgende venster, geeft u de gegevens voor de positiekoppeling in.

NL-2016-Positionsgeruest-002

Het invoeren van een positie koppeling is vergelijkbaar met de elementingave.
Leg in de rasteringave de basisstructuur voor de positiekoppeling vast, en klik in de werkbalk in de linker bovenhoek op de knop “Volgende”.

NL-2016-Positionsgeruest-003

In het programma venster “Element”, kunt u verschillende posities in het lijn model invoegen via de “Element ingave” functie.

NL-2016-Positionsgeruest-004

Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar.

Een positiekoppeling met inzetten

Eén-/ meerdelige posities
Via ” Eén-/ meerdelige posities” kunt u nieuwe elementen aanmaken.

Klik op het icoon:

NL-2016-Positionsgeruest-006
Eéndelige positie

NL-2016-Positionsgeruest-007
Meerdelige positie

NL-2016-Positionsgeruest-008
Zwevend raam

Selecteer daarna in positie koppelen het veld uit waarin u de positie wilt invoegen. Daarna komt u in de elementingave en kunt u de positie op de gewone manier verder afmaken.

Daarna komt u automatisch terug in het kader en de positie die u zojuist hebt gemaakt wordt in het geselecteerde veld geplaatst.

NL-2016-Positionsgeruest-005

Element kopiëren

NL-2016-Positionsgeruest-009
Om een element te kopiëren en op een ander plaats binnnen de positiekoppeling te plaatsen, klikt u op  “Element kopiëren”. Selecteer het element dat u wilt kopiëren en klik rechtsonder op de knop ‘Overnemen’. Klik dan op het veld waarin het element moet worden geplaatst en klik nogmaals op “Overnemen”.

Positie uit Bibliotheek

NL-2016-Positionsgeruest-010
U kunt elementen uit de positiebibliotheek invoegen. Klik op de knop “Positie uit bibliotheek” en kies de juiste positie die u wilt invoegen.

Leeg veld

NL-2016-Positionsgeruest-011
Wanneer u een leeg veld in de positiekoppeling wilt creëren, selecteert u de functie “Lege positie”.Een positiekoppeling voltooien

Als u een veld in de positiekoppeling aangelegd hebt, klikt u in de werkbalk bovenaan links op de knop. De volgende procedure is dezelfde als in elementingave.