Een nieuwe positie aanmaken

Klik in het Projectcentrum in het werkbalk op “Nieuw”.

Een nieuwe venster voor het aanmaken van een nieuwe positie verschijnt.

Bepaal positienummer, korte omschrijving en aantal.

Bepaal van een positie de profielserie als ook de subserie en een eventueel aanwezige regelpakket, die de profielkeuze beperkt. U heeft de mogelijkheid om een veel gebruikte keuze als favoriet aan te maken, zodat u snel kunt selecteren. Kies een serie uit en klik dan op “Aan Favorieten Toevoegen”.

Klik op “OK” om naar de elementingave te gaan.

Btw-regel instellen

U hebt de aanvraag om verschillende Btw-tarieven aan verschillende posities toe te wijzen.

Bij het aanmaken van nieuwe posities kunt u verschillende Btw-tarieven kiezen.

De voorwaarde is dat in de “Eigen Databank” > “Calculatie” > “Btw tarief” meer dan één Btw-tarief is aangemaakt.

CE-Declaratie en U-Waarde vastleggen

Voor de CE-Declaratie en de berekening van U-waarden kleinere vliesgevelelementen laat de wetgever verschillende berekeningsmethoden toe.

U kunt deze berekeningen ofwel volgens de productnorm voor vliesgevels of volgens de productnorm voor kozijnelementen doorvoeren. LogiKal laat aan u de keuze.

Indien u gevelelementen zoals deur/raam-positie wilt aanmaken, dan staat er voor u een nieuwe keuzefunctie voor CE-Declaratie en de U-waarde ter beschikking.

In het programmavenster „Nieuwe positie aanleggen”, selecteert u op welke basis de CE-Declaratie en de U-waarde berekend moeten worden.