Positiebibliotheken

Met de positie-bibliotheek kunt u templates creëren.

Sommige profiel fabrikanten leveren systeem-posities aan die onder tabblad “Systeem-posities” worden weergegeven.

Gebruikersinterface positie-bibliotheek

De positie-bibliotheek wordt verdeeld in twee gebieden.

Aan de linkerkant ziet u een mapoverzicht.

Het overzicht van de posities in de map is erg handig als je veel templates hebt opgeslagen.

Klik met de rechter muisknop op dit gebied en er verschijnt een contextmenu met verschillende functies:

Hier kunt u nieuwe mappen aanmaken, bestaande mappen verwijderen of hernoemen.

Aan de rechterkant is er een overzicht van de bibliotheek posities die in een map zijn opgeslagen.

Klik met de rechter muisknop op dit gebied en het volgende contextmenu verschijnt:

In dit menu kunt u nieuwe posities creëren, wijzigen, kopiëren of verwijderen.

U kunt posities uit andere projecten toevoegen of importeren.

Een nieuwe positie

Om een nieuwe positie aan te maken, klikt u in de positiebibliotheek op de knop ‘Nieuw’.

Geef de type en de omschrijving van de positie in.

Vervolgens maakt u een nieuwe positie. De volgorde komt overeen met de elementingave.

Aanwijzing
In de positie-bibliotheek is de ingave beperkt tot maximaal vier breedtevelden en vier hoogtevelden.

Positie uit de bibliotheek gebruiken

Klik in de werkbalk van projectcentrum op “Import uit” en selecteer de optie “Positiebibliotheek”.

Selecteer een template en klik op “OK”.

In het volgende venster kunt u de positie actualiseren, de totaal- en deelmaten aanpassen, nieuwe kleuren

bepalen en de beglazing wijzigen. Klik op de knop “OK”.

De positie verschijnt nu in het projectcentrum.