Uitsplitsing Calculatie

Het calcualtieresultaat is samengesteld uit verschillende waarden.

NLCalc002

Materiaal

Profiel Alle profielen inclusief zaagverlies (1)
Kleur Coating inclusief zaagverlies (1)
Zichtvlak Coating inclusief zaagverlies (1)
Toebehoren Rubbers, schroeven, verbinders (alles behalve beslag)
Beslag Raam-, deur- en speciaal beslag
Kleinmateriaal Alles inbegrepen volgens seriegegevens (1.1)
Algemene kosten Toeslag op bovenstaande posten (2)

 

Glas / Paneel

Glas-inkoop Alle beglazing van de positie
Paneel Alle Panelen van de position
Droge + natte beglazing (3)
Inzetkosten (4)
Algemene kosten Toeslag op bovenstaande posten (5)

 

Loon

Productie (6)
Montage (7)
Afdichting (8)
Algemene kosten Toeslag op bovenstaande posten (9)
Speciale kosten/stuks Vaste toeslag (10)
Verkoop en beheer Procentuele toeslag op bovenstaande posten (11)
Rente en activeringskosten Procentuele toeslag op bovenstaande posten (12)
Transport laden/lossen Procentuele toeslag op bovenstaande posten (13)
Winst op materiaal Procentuele toeslag (14) berekend over het totale element vermeerderd met paneel met toebehoren. Algemene kosten en toeslagen zie vorige BlokWinstMateriaal =Totaal element + Afdichting inclusiefAlgemene kosten + Algemene kosten Glasinkoop + Toeslagen (11+12+13).
Winst glas-inkoop Procentuele toeslag (15) berekend op glas-inkoop met bijbehorende algemene kosten en toeslagen zie vorige BlokWinstGlasinkoop= Glas-inkoop  + Toeslag(11+12+13)
Winst loon Procentuele toeslag (16) berekend op totale loon en glasinzetkosten met bijbehorende algemene kosten en toeslagen zie vorige BlokWinstloon = Loon afdichting + Inzetkosten glas (inclusief algemene kosten 9) + Toeslagen (11+12+13)

NLKalkulation002

NLKalkulation002

NLKalkulation003a