Statyka szkła

Jeśli klikniesz przycisk „Statyka szkła” w głównym menu modułu obliczeń statycznych, ukaże się formularz w/w funkcji.

Już po ustaleniu pozycji szyby na powierzchni budynku program wyświetla odpowiednie parcie i ssanie wiatru. Następnie wprowadź wymiary szyby i wybierz jej typ, grubość i przestrzeń międzyszybową jeśli to możliwe. W części „Rezultat obliczeń” po prawej stronie tego okna można sprawdzić czy konfiguracja szkła zachowuje wyznaczone limity. Przykłady różnych konfiguracji szkła wyświetlone są poniżej.

Ważna uwaga:

Niektórzy użytkownicy modułu statyki szkła są zaskoczeni, że LogiKal® podaje zawyżone ugięcie szyb. Należy pamiętać w tym wypadku, że:

  1. Nie ma limitu ugięcia dla poziomego szklenia w przepisach technicznych dotyczących szklenia (TRLV). Dostępne są tylko limity naprężenia. Jednakże, konieczne jest wzięcie pod uwagę oddziaływania klimatycznego na szkło izolowane, które mogą reprezentować wiele działań wiatru.
  2. Ugięcie jest decydującym parametrem w większości przypadków. Jednakże LogiKal® nie sugeruje żadnego standardowego limitu dla szyby. Każdy użytkownik może wybrać najczęściej występujące wartości limitów jak np. 8mm, lub L/300, ale w szczególnych przypadkach jest absolutnie niezbędne, aby uzyskać dokładne wartości od producenta szkła.

Przykład:

Tafla szkła 1000×1000 mm posiada maksymalną dozwoloną wartość odchylenia równą 1000/300 = 3,3 mm. Aktualne odchylenie wynoszące np. 3,63 mm już przekracza limit o 10% nawet mimo, że wartość 8 mm jest wykorzystana tylko w 45%. Z tego względu należy sprawdzić czy obie wartości limitów muszą zostać zachowane, czy np. 8 mm jest wystarczające. W tym przypadku można zresetować “Maksymalne odchylenie” / “Długość krawędzi szkła” na bez limitu.

Poza tym zastosowany wzór jest tak zwanym wzorem użytkowości. Co oznacza, że zachowanie wartości limitu zapewnia pełną funkcjonalność szyby w kwestiach szczelności i odporności. W praktyce oznacza to, że maksymalna zdolność do przenoszenia obciążeń jest zwykle daleka od bycia przekroczoną, nawet mimo tego, że użytkowość nie jest już udowodniona.

Jeśli moduł analizy statycznej wykaże, że szkło przekracza ugięcie, nie można zawsze z całą pewnością stwierdzić, że szkło nie może być użyte w ten sposób. Jednak na pewno powinno się skonsultować ten przypadek z producentem szkła.

Szkło pojedyncze

Szkło monolityczne

Szkło laminowane

Szkło izolowane

Szkło monolityczne

Szkło laminowane

Szklenie

Na etapie wprowadzania szklenia LogiKal® wyświetla bezpośrednio, które z oszklonych pól spełnia, lub nie spełnia wartości limitów. Jednak kluczowym jest by wybrane szklenie posiadało określony typ szkła.

Poniższe dwa rysunki pokazują gdzie wybrać typ dla szkła izolowanego (Własna baza danych) i obiektowego.

Zwykle łatwiej jest wprowadzić szkło w niezależnym module statyki i skonfigurować tam odpowiednie dane szkła (typ, grubość, przestrzeń międzyszybowa). Wówczas mamy takie szkło we własnej bazie danych, lub jako szkło obiektowe podczas tworzenia pozycji.