CNC

Obróbki CNC we wprowadzaniu elementów

Dzięki modułowi obróbek we wprowadzaniu elementów, można stworzyć kompletne karty profili jednym kliknięciem.

W trakcie wprowadzania pozycji program automatycznie generuje obróbki profili dla połączeń, podcięć, okuć, itp. Sprawdzane są zarówno użyte elementy, jak i zastosowane profile. Przykładowo określona jest przestrzeń, która powinna być zapewniona dla skrzynki zamka. Program określa następnie frezowanie w profilu i automatycznie tworzy wszelkie potrzebne tabele dla obróbek. Karty profili uzyskane w ten sposób mogą być wyświetlone jako rysunki CAD, wydruki planu wykonania oraz w skali w widoku 3D.

Ustawienie maszyn

Narzędzia

Dla większości maszyn rozpoznanie oraz przypisanie narzędzi i orientacji odbywa się automatycznie. Program sprawdza wszystkie narzędzia na ewentualność kolizji w obrabianym elemencie – zarówno dane geometrii narzędzia (średnica, długość robocza), jak i uchwytu są zawsze brane pod uwagę.

Położenia mocowań

Jeśli korzystasz z maszyny, która obsługuje kilka położeń mocowań, możesz modyfikować ich orientację poprzez zarządzanie położeniami mocowań. Tu znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Wprowadzanie CNC w trzech krokach

Wprowadzanie obróbek

Podstawą dla programowania maszyn są obróbki. Tworzone są w pierwszym kroku. W tym dziale dowiesz się, jak tworzyć swoje własne obróbki (np. wiercenia, kieszenie kołowe, fasolki, kieszeń kwadratowa, fazowania, podcięcie, itp.) oraz jak rozmieścić je na profilach referencyjnych.

Tworzenie grup

Nie ważne, czy są to obróbki okuć drzwiowych, połączeń profili, czy łączników narożnych: w drugim kroku pojedyncze obróbki są łączone w grupy. W tych grupach, określasz na jakich profilach i w jakich kombinacjach są stosowane obróbki. Przy wprowadzaniu elementów obróbki zostaną umieszczone automatycznie.

Wprowadzanie zastąpień

Aby być pewnym, że obróbki zostaną uwzględnione na etapie wprowadzania elementów, wprowadź grupy obróbek na listę zastąpień w trzecim kroku. Grupa jest przypisana do każdego profilu. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w tym rozdziale.

Przykłady wprowadzania

W tym rozdziale znajdziesz przykłady jak można wprowadzić obróbki samemu. Filmiki oraz instrukcje przeprowadzą Cię krok po kroku przez cały proces. Wystarczy kliknąć w interesujący temat, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Czy potrzebne Ci automatyczne mocowanie poszerzeń na profilach w projektowanej pozycji? Użyj Quick Start Guide, aby dowiedzieć się jak stworzyć obróbki samemu. Od tworzenia nowych obróbek, do łączenia ich w grupy i stosowania przy wprowadzaniu elementów – ten przewodnik pokaże to krok po kroku.

Potrzebujesz różnych podcięć w swojej pozycji?

Użyj Quick Start Guide, aby dowiedzieć się jak stworzyć zmienne podcięcia samemu. Od tworzenia nowych obróbek, do łączenia ich w grupy i stosowania przy wprowadzaniu elementów – ten przewodnik pokaże to krok po kroku.

Użyj Quick Start Guide, aby dowiedzieć się jak stworzyć zmienne podcięcia samemu. Od tworzenia nowych obróbek, do łączenia ich w grupy i stosowania przy wprowadzaniu elementów – ten przewodnik pokaże to krok po kroku.

Dzięki własnym pakietom materiałów można dodawać obróbki w fasadzie na określonych wysokościach. Są pozycjonowane na profile niezależnie od jego przedłużeń, podziałów czy charakterystyki geometrii. Dzięki temu obróbki są zawsze we właściwym miejscu. Naucz się wprowadzania własnego pakietu materiałów, korzystając z przykładu frezowania pod tzw. miecz (element wystający z fasady, przeważnie elementowej).

Dzięki własnym pakietom materiałów można dodawać obróbki w fasadzie na określonych wysokościach. Są pozycjonowane na profile niezależnie od jego przedłużeń, podziałów czy charakterystyki geometrii. Dzięki temu obróbki są zawsze we właściwym miejscu. Podpięte artykuły są uwzględniane zarówno w kalkulacji, jak i dokumentacji produkcyjnej. Naucz się tworzenia pakietów materiałów na przykładzie podpory stałej.

Dzięki własnym pakietom materiałów można dodawać obróbki w fasadzie na określonych wysokościach. Są pozycjonowane na profile niezależnie od jego przedłużeń, podziałów czy charakterystyki geometrii. Dzięki temu obróbki są zawsze we właściwym miejscu. Podpięte artykuły są uwzględniane zarówno w kalkulacji, jak i dokumentacji produkcyjnej. Naucz się tworzenia pakietów materiałów na przykładzie podpory ruchomej.

Dzięki własnym pakietom materiałów można dodawać obróbki w fasadzie na określonych wysokościach. Są pozycjonowane na profile niezależnie od jego przedłużeń, podziałów czy charakterystyki geometrii. Dzięki temu obróbki są zawsze we właściwym miejscu. Podpięte artykuły są uwzględniane zarówno w kalkulacji, jak i dokumentacji produkcyjnej. Naucz się tworzenia pakietów materiałów na przykładzie podpory ruchomej.

Dzięki własnym pakietom materiałów można dodawać obróbki w fasadzie na określonych wysokościach. Są pozycjonowane na profile niezależnie od jego przedłużeń, podziałów czy charakterystyki geometrii. Dzięki temu obróbki są zawsze we właściwym miejscu. Podpięte artykuły są uwzględniane zarówno w kalkulacji, jak i dokumentacji produkcyjnej. Naucz się tworzenia pakietów materiałów na przykładzie podziału słupa.

Chcesz lepszego zobrazowania swoich pakietów materiałów na przekrojach?

Z pomocą tego mini przewodnika prześledź krok po kroku, jak przygotować rysunki na przekroje konstrukcji, a także z czym wiążą się punkty zaczepu oraz rysunki referencyjne.

Tips & tricks

Szybki dostęp
do grup CNC

Jeśli chcesz szybko zmienić obróbki w pozycjach obiektu, możesz to w łatwy sposób zrobić dzięki dostępowi do grup.

Transfer obróbek CNC do
obiektowej bazy danych CNC

Obróbki z bazy CNC mogą być importowane bezpośrednio do dowolnego obiektu i modyfikowane zgodnie z jego wymaganiami.

Transfer grup CNC do
obiektowej bazy danych CNC

Możesz importować i modyfikować grupy obróbek CNC bezpośrednio z bazy CNC do dowolnego obiektu za pomocą dosłownie jednego kliknięcia. O tym, jak to działa, przeczytasz tutaj.