CNC
Ustawienia, wprowadzanie, użytkowanie

Obróbki CNC we wprowadzaniu elementów

Dzięki modułowi obróbek we wprowadzaniu elementów, można stworzyć kompletne karty profili jednym kliknięciem.

W trakcie wprowadzania pozycji program automatycznie generuje obróbki profili dla połączeń, podcięć, okuć, itp. Sprawdzane są zarówno użyte elementy, jak i zastosowane profile. Przykładowo określona jest przestrzeń, która powinna być zapewniona dla skrzynki zamka. Program określa następnie frezowanie w profilu i automatycznie tworzy wszelkie potrzebne tabele dla obróbek. Karty profili uzyskane w ten sposób mogą być wyświetlone jako rysunki CAD, wydruki planu wykonania oraz w skali w widoku 3D.

Więcej informacji

Ustawienie maszyn

Narzędzia

Dla większości maszyn rozpoznanie oraz przypisanie narzędzi i orientacji odbywa się automatycznie. Program sprawdza wszystkie narzędzia na ewentualność kolizji w obrabianym elemencie – zarówno dane geometrii narzędzia (średnica, długość robocza), jak i uchwytu są zawsze brane pod uwagę.

Więcej informacji

Położenia mocowań

Jeśli korzystasz z maszyny, która obsługuje kilka położeń mocowań, możesz modyfikować ich orientację poprzez zarządzanie położeniami mocowań. Tu znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Wprowadzanie CNC w trzech krokach

Wprowadzanie obróbek

Podstawą dla programowania maszyn są obróbki. Tworzone są w pierwszym kroku. W tym dziale dowiesz się, jak tworzyć swoje własne obróbki (np. wiercenia, kieszenie kołowe, fasolki, kieszeń kwadratowa, fazowania, podcięcie, itp.) oraz jak rozmieścić je na profilach referencyjnych.

Więcej informacji

Tworzenie grup

Nie ważne, czy są to obróbki okuć drzwiowych, połączeń profili, czy łączników narożnych: w drugim kroku pojedyncze obróbki są łączone w grupy. W tych grupach, określasz na jakich profilach i w jakich kombinacjach są stosowane obróbki. Przy wprowadzaniu elementów obróbki zostaną umieszczone automatycznie.

Więcej informacji

Wprowadzanie zastąpień

Aby być pewnym, że obróbki zostaną uwzględnione na etapie wprowadzania elementów, wprowadź grupy obróbek na listę zastąpień w trzecim kroku. Grupa jest przypisana do każdego profilu. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w tym rozdziale.

Więcej informacji