Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. Fasady
  4. Narożniki całoszklane

Narożniki całoszklane

Elementy ze szklanymi narożnikami 90° są częścią codziennego życia. Ale nie jest już rzadkością, że trzeba również tworzyć nieprostokątne szklane narożniki. Oczywiście, potrzebne są również wartości przenikania ciepła dla tych narożników całoszklanych.

W przypadku tych narożników dostępne są dwa warianty łączenia narożnego:

  1. “Symetrycznie bez stepu”
  2. “Symetrycznie ze stopem”

Aby zastosować narożniki całokształtne, kliknij przycisk po lewej stronie w panelu Siatki.

Wybierz profil i naciśnij “Załamania”:

W następnym oknie programu wypełniamy wszystkie niezbędna pola:

łącznie z rodzajem narożnika:

Klikamy “OK” i mamy gotowe:

Dodatkowe info
Dla naroży całoszklanych wyznaczane są również wartości Psi.

Was this article helpful to you? Yes No