Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. Planowanie produkcji

Planowanie produkcji

Dzięki funkcji “Planowanie produkcji” możemy łączyć pojedyncze przedmioty z różnych projektów, a także kompletne projekty budowlane. W ten sposób możesz planować różne zamówienia i wykorzystywać wszystkie synergie, które powstają w różnych fazach procesu produkcyjnego.

Należy kliknąć na “Planowanie produkcji” na dole w głównym menu.

Następnie należy utworzyć nowy obiekt produkcyjny, klikając przycisk “Nowy” na pasku narzędzi u góry.

W następnym oknie należy wpisać nazwę planu produkcyjnego:

Docieramy do centrum planu produkcyjnego. Aby go utworzyć należy wybrać z menu “Nowy” i wybrać jeden z dwóch wariantów: “Pozycja” lub “Obiekt”:

Możemy wybrać albo pojedyncze pozycje:

albo całe obiekty:

Następnie możemy wygenerować wszystkie wydruki, zamówienia i kalkulacje dla utworzonego planu produkcyjnego.

Was this article helpful to you? Yes No