Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. Optymalizacja
  4. Dodatkowa optymalizacja

Dodatkowa optymalizacja

Tworzenie nowej optymalizacji dodatkowej

Wybieramy opcje „Zarządzanie obiektami -> Nowy -> Nowa optymalizacja dodatkowa“

PL-Add-Opti001

Pojawi się okno dialogowe z ustawieniami obiektu.

Tworzenie Optymalizacji Dodatkowej działa tak jakbyśmy tworzyli nowy obiekt.

Po wprowadzeniu wszystkich preferencji obiektowych pojawi się okno optymalizacji.

Dodawanie danych optymalizacji

Możesz ustawić dane dla każdego profilu.

Są do dyspozycji trzy sposoby żeby dodać profile do listy po lewej stronie:

  1. Użyj przycisku „Wprowadź“ aby dodać profile na listę
  2. Naciśnij przycisk „Insert“ na klawiaturze
  3. Naciśnij prawy przycisk myszy i użyj funkcji „Nowy wpis“

PL-Add-Opti002

Po wprowadzeniu nowej pozycji możesz wybrać optymalizowany profil.

W oknie „Długości częściowych“ wpisuje się między innymi ilość, długość i kąty cięcia.

Po wprowadzeniu wszystkich długości częściowych wciskamy przycisk „Zapisz“.

Importowanie długości częściowych

Pobierz szablon importu optymalizacji dodatkowej

Można także importować długości częściowe z pliku Excel lub z innego obiektu. Służy do tego opcja „Importuj“.

PL-Add-Opti003

Jeżeli mamy gotowy plik importu należy kliknąć “Importuj z pliku” i wybrać konkretny plik.

Was this article helpful to you? Yes No