Version 11.4

  1. Home
  2. Version 11.4
  3. CNC
  4. Przykłady wprowadzania
  5. Pakiet materiału dla podpór ruchomych

Pakiet materiału dla podpór ruchomych

Pakiet materiału dla podpór ruchomych

PLMaterialLoslager001

Pakiety materiałów mogą być umieszczone na ustalonych wysokościach (poziomach). Obróbki dla pakietu materiałów są umieszczone na pręcie niezależnie od jakichkolwiek przedłużeń profili, łączeń słupów lub danych geometrycznych (poziomów, margines wysokości parapetu itp.).W związku z tym, obróbki pod profile słupów są zawsze we właściwej pozycji. Zorientowane kalkulacyjnie i produkcyjnie czynniki dla wymaganych produktów są dodatkowymi zaletami.

1. Tworzenie obróbek

Należy przejść do „Baza danych CNC -> Obróbki CNC”,

wybrać system, a następnie stworzyć obróbki dla profili.

PLMaterialLoslager002

2. Tworzenie grupy obróbek

Należy wejść do „Baza danych CNC -> Grupy”

i wybrać system. Następnie kliknąć „Dodaj”, aby stworzyć nową grupę.

PLMaterialLoslager003

Należy wybrać producenta profili i określić nazwę nowej grupy.

PLMaterialLoslager004

Należy określić system, w którym dana obróbka ma być przeprowadzana, w rubryce „Typ” wybrać „Dowolna grupa”, kliknąć „OK”, a w następnym oknie otworzyć nowo powstałą grupę.

PLMaterialLoslager005

W nowym oknie, na środku ekranu, trzeba wprowadzić odpowiednie profile. W analogicznych polach poniżej, należy wprowadzić obróbki, które zostały stworzone w kroku 1., po czym zapisać ustawienia przyciskiem „Zapisz”.

3. Określanie pakietów materiałów

Należy wejść do „Własna baza danych -> Wprowadzanie systemów -> Pakiety materiałów”,

wybrać odpowiedni system, a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić nowy pakiet materiałów.
W strefie po prawej, można dodać nowe dane.

PLMaterialLoslager006

Należy nadać nazwę grupie materiałów, a w rubryce „Typ” wybrać opcję „Podpora przesuwna”.
Następnie trzeba wprowadzić odpowiednie profile, dodatkowe części i grupy obróbek do trzech pól po środku okna. Następnie należy zapisać dane i wrócić do zakładki „Obiekt”.

4. Korzystanie z pakietu materiałów dla podpór stałych

W „Tworzeniu pozycji”, w zakładce „Element”, odpowiedni pakiet materiału można wybrać w funkcji „Podpory”.

PLMaterialLoslager007

Obróbki z pakietu materiałów wyświetlane są w Obróbkach CNC.

Was this article helpful to you? Yes No