Lista zmian

Poniżej wymieniono dodatki oraz poprawki wprowadzone w ostatniej aktualizacji.

1707, 2024

Lista zmian 12.2.13.702

środa, 17. lipca 2024|

 • Pliki LOB mogą być ponownie zaimportowane.
 • Podczas zmiany szerokości częściowej przy wprowadzaniu elementu, geometria elementu pozostaje niezmieniona.
 • Informacje o okuciach są ponownie wyświetlane nad kodem kreskowym zlecenia warsztatowego.
 • Wydruki z szablonami tekstów obiektu mogą być tworzone ponownie.
 • Raport „Eksport wartości U do Excel" może być ponownie otwarty.
 • Plik piły dla maszyn Ozgenc został zoptymalizowany.
 • Podczas korzystania z szablonu pochodnych raportów, na wydruku ponownie wyświetlana jest informacja pozycji.
 • Zoptymalizowano stabilność i wydajność.
2606, 2024

Lista zmian 12.2.13.602

środa, 26. czerwca 2024|

 • Plany montażu i plany CNC można ponownie utworzyć.
1906, 2024

Lista zmian 12.2.13.601

środa, 19. czerwca 2024|

 • Konfigurator Rodenberg można teraz zaktualizować do wersji „HTML5". Przed aktualizacją do „HTML5" skontaktuj się z firmą Rodenberg!
 • W ustawieniach wydruku „Oferta" można teraz wybrać, czy informacja o kolorach ma być wyświetlana szczegółowo, krótko czy też na wydruku nie ma być wyświetlana żadna informacja.
 • Raport „Eksport wartości U do Excel" można ponownie otworzyć.
 • Wydruk „Ustawienia dla rolet" można ponownie otworzyć.
 • Rysunki i formatowanie na wydruku „Zamówienie malowania" ponownie wyświetlają się poprawnie.
 • W następujących raportach „Nr deklaracji" ponownie zawiera numer zadania projektu:
  • 162 Declaration of Performance
  • 680 Declaration of Performance UK
  • 160 CE Marking
  • 681 CE Marking UK
  • 168 CE Tag (Standard)
  • 166 CE Label (29×90 mm)
  • 167 CE Label (38×192 mm)
  • 165 CE Label (90×29 mm)
  • 169 CE Mark Fire Protection
  • 682 CE Label UK (120×30 mm)
 • Czasy produkcyjne ponownie są poprawnie wyświetlane na wydrukach „Czasy produkcyjne" i „Kalkulacja".
 • Po wybraniu wkładu można ponownie anulować wprowadzanie elementów.
 • Minimalna wartość Ix w przypadku stosowania systemów stalowych jest ponownie wyświetlana poprawnie w wyborze profilu.
 • W przypadku elementów z połączeniami całoszklanymi, wymiary szkła ponownie wyświetlają się prawidłowo w przekroju poziomym. Wymiar wysokości można ponownie zmienić.
 • W cenniku elementów podczas edycji elementu ponownie wyświetla się właściwe szkło.
 • Ceny stałe pozycji materiałowych zostają ponownie zachowane po ponownym przeliczeniu wykazu sztuk.
 • Można ponownie zmienić numer pozycji, krótki opis, opis modelu i fazę pozycji tekstowych.
 • Podczas tworzenia nowego obiektu można ponownie uzyskać dostęp do globalnych predefinicji innych użytkowników.
 • We wszystkich wariantach uszczelek, podkładka szkła jest ponownie prawidłowo zastosowana.
 • Pliki OSP dla maszyn Elumatec są ponownie eksportowane w całości. Czas ładowania podczas eksportu został skrócony.
 • W interfejsie piły „Thorwesten ASZ" wprowadzono następujące zmiany:
  • W pliku piły długi tekst dostawcy profilu został zredukowany do 20 znaków.
  • Numer artykułu stali jest w całości zapisany w pliku piły.
  • Nazwa wykończenia jest w całości zapisana w pliku piły.
  • Numer skrzydła zostaje zapisany w pliku piły.
  • Numer zadania/numer fazy realizacji jest zapisywany w pliku piły.
  • Rozmieszczenie etykiet ma nazwę kodu kreskowego odpowiedniego profilu.
2905, 2024

Lista zmian 12.2.13.502

środa, 29. maja 2024|

 • Nowi użytkownicy mogą być ponownie utworzeni w bazie użytkowników wersji sieciowych.
 • Raporty z formatem pliku '.red' można ponownie importować.
1405, 2024

Lista zmian 12.2.13.501

wtorek, 14. maja 2024|

 • Dane CE ze statusem „automatyczny" są ponownie wyświetlane w całości na wydrukach CE.
 • Istniejące cenniki modularne można ponownie edytować.
 • W nagłówku obiektu, w zakładce „Klient" ponownie można wybrać adres z książki adresowej.
 • Pozycje z cennika elementów można ponownie utworzyć w środowisku projektowym.
 • Podczas importu pozycji z innych obiektów, ilość jest ponownie naliczana poprawnie.
 • W zakładce „Wprowadzanie elementu", za pomocą polecenia „Wyrównanie" można swobodnie przesuwać wiele profili jednocześnie.
 • Ukośne poprzeczki można ponownie wprowadzić w zakładce „Wprowadzanie elementu".
 • Zaimportowane rabaty dla szkła ognioodpornego są ponownie uwzględniane w kalkulacji.
 • Wydruk "Ustawienia dla rolet" ponownie może być otwierany.
 • Opisy nawietrzaków są ponownie wyświetlane w kolumnie „Numer" na zamówieniu.
 • Na następujących wydrukach/raportach podana jest oficjalna nazwa systemu, pomimo nazwy zdefiniowanej na Ślepym kosztorysie:
  • Oznakowanie CE
  • Deklaracja właściwości użytkowych
  • Etykieta CE
  • Protokół współczynnika U
  • Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
 • Podwójne cięcia są ponownie prawidłowo przesyłane na piły Emmegi USTD.
 • Dla pozycji z narożnikami całoszklanymi, obróbka łączników narożnych ponownie jest wykonywana.
 • Dla narożników całoszklanych w zestawieniu z połączeniami całoszklanymi, uszczelki szkła są teraz określane automatycznie.
Go to Top