Parametry statyki

Napór wiatru na pionowe elementy nośne można obliczyć według różnych norm krajowych lub wprowadzić dowolnie. W poniższych sekcjach jako przykład podano obliczenia zgodnie z dopuszczalnymi procedurami aktualnej normy PN EN 1991-1-4. Najpierw należy wybrać pod nagłówkiem “Kraj” opcję “Polska (PN EN 1991-1-4)”.

Uproszczona procedura zgodna z PN EN 1991-1-4


W polu “Napór” ustaw opcję “Wg standardu”. Kontynuuj, aby określić wymiary budynku, tj. wysokość budynku h, szerokość budynku b, głębokość budynku d i miejsce budowy nad poziomem morza. Na koniec musisz określić strefę wiatru i kategorię terenu (śródlądową lub brzegową), która dotyczy twojego obiektu. W razie wątpliwości można założyć mniej korzystne wartości, np. wybrzeże zamiast lądu.

Bezpośrednie wprowadzenie obciążenia wiatru zależnego od wysokości

Alternatywnie do obliczeń zgodnych z normą PN EN 1991-1-4, można również wprowadzić bezpośrednio zależne od wysokości obciążenie wiatrem. W polu “Napór” ustaw opcję “Dowolny wpis”, a następnie kliknij przycisk “Dodaj”. Należy tutaj zauważyć, że należy już wprowadzić ostateczne obciążenie powierzchniowe działające na budynek, a nie ciśnienie prędkości, które jest nadal mnożone przez współczynniki aerodynamiczne. Ciśnienie wiatru ma znak pozytywny, zasysanie wiatru jest ujemne. Założono obciążenie na szerokości i głębokości budynku, tj. różne obciążenia spowodowane zwiększonymi wartościami ssania w obszarze krawędzi nie są zapisywane.

Wartości limitu

Wartości graniczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu podpór, rygli i szyb, są określone w zakładce “Wartości limitu”. Dla szprosów można zdefiniować tylko granice ugięć, dla rygli również odchylania.

Limity ugięcia

Odchylenia podpór i szkła nie są regulowane w Polsce normami PN, zatwierdzeniami inspekcji budowlanej lub wytycznymi dotyczącymi stosowania. W większości przypadków ten tzw. graniczny punkt zdatności do użytku określony jest przez specyfikacje producentów szkła. Aby to zrobić, użytkownik musi poprosić producenta szkła o podanie tych wartości, a następnie wprowadzić je samemu. Często używane wartości to 8 mm lub 1/300. Oprócz szkła maksymalne ugięcie belki można ustalić oddzielnie dla szprosów i rygli. Najpowszechniejsze limity są już proponowane przez program. Można je jednak dostosować indywidualnie w dowolnym momencie.

Granice napięcia

Dolna część maski wejściowej określa maksymalne dopuszczalne napięcia dla różnych rodzajów szkła. Wartości pokazane w przepisach technicznych dotyczących stosowania szklenia liniowego, w skrócie TRLV, są automatycznie wyświetlane w programie. Można edytować tylko wartości dla szkła wykonanego z częściowo hartowanego szkła (TVG), ponieważ są one regulowane przez zatwierdzenia inspekcji budowlanej. Typowe maksymalne dopuszczalne napięcia TVG są także proponowane przez program.

Jednostki

Jednostki naporu wiatru i naprężenia wyświetlane w programie i na wydrukach mogą być ustawione zgodnie z potrzebami. Oprócz [kN/m²] lub [N/mm²] dostępne są również alternatywne jednostki [N/m²], [Pa], [kPa] i [MPa].