Zarządzanie rysunkiem w danych handlowych

Aby zarządzać rysunkiem wchodzimy we “Własna baza danych -> Dane handlowe”

i wybieramy producenta.

Następnie wybieramy artykuł i klikamy prawym przyciskiem myszy biały obszar pod listą artykułów w lewym dolnym rogu. Otworzy się nam wtedy menu kontekstowe.

Tutaj możemy wstawić plik korzystając z funkcji “Importuj rysunek” i “Wybiera istniejące rysunki”.

Możemy też użyć funkcji “Edytuj rysunek”, aby edytować już przypisany rysunek w CAD.