Wprowadzanie szkła

Szkło pojedyncze

Aby wprowadzić własne szklenia należy wybrać „Własna baza danych -> Szklenia -> Szkło pojedyncze”

następnie klikamy na dole “Dodaj”

i definiujemy nasze szkło

Nazwa – tutaj wprowadzamy opis główny, który będzie widoczny przy wyborze szkła z listy w obiekcie

Opis 1 – tutaj wprowadzamy opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Opis 2 – tutaj wprowadzamy kolejny opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Kolor domyślnie – dzięki temu będziemy mieli wybrany kolor wypełnienia dla wybranego przez nas szkła

Grubość szkła – tutaj podajemy grubość szkła (konieczne dla obliczenia wagi szkła)

Rodzaj szkła – tutaj wybieramy rodzaj szkła z listy

Grubość folii dla szkła VSG – jeżeli stosujemy szkło VSG to tutaj podajemy grubość folii międzyszybowej

Wartość PSI – tutaj podajemy wartość współczynnika PSI

Wartość U – tutaj podajemy wartość współczynnika U

Możemy także w kolejnej zakładce wypełnić inne potrzebne “Dane dodatkowe”, m.in. powierzchnia maksymalna, wymiary, ciężar szkła (choć program sam policzy ciężar wg przyjętej normy), dostawca, grupa rabatowa, itd.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wprowadzamy jeszcze ceny, które przydadzą się przy późniejszej kalkulacji pozycji/obiektu.

Na końcu bierzemy “Zapisz” po prawej stronie na dole i gotowe. W ten sposób tworzymy kolejne szkła pojedyncze.

Szkło izolowane

Aby wprowadzić własne szklenia należy wybrać „Własna baza danych -> Szklenia -> Szkło izolowane”

następnie klikamy na dole “Dodaj”

i definiujemy nasze szkło

Nazwa – tutaj wprowadzamy opis główny, który będzie widoczny przy wyborze szkła z listy w obiekcie

Opis 1 – tutaj wprowadzamy opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Opis 2 – tutaj wprowadzamy kolejny opis dodatkowy (nieobowiązkowe)

Kolor domyślnie – dzięki temu będziemy mieli wybrany kolor wypełnienia dla wybranego przez nas szkła

Grubość szkła – tutaj podajemy grubość szkła (konieczne dla obliczenia wagi szkła)

Rodzaj szkła – tutaj wybieramy rodzaj szkła z listy

Grubość folii dla szkła VSG – jeżeli stosujemy szkło VSG to tutaj podajemy grubość folii międzyszybowej

Pow. międzyszybowa – ustawiamy tutaj grubość ramki dla szyb zespolonych

Jeżeli chcemy dodać szybę 6/16/6 należy ustawić wartość “Min.” i “Max.” na 16.

Natomiast jest możliwość stworzenia szyby z “ruchomą ramką” np. od 12-20 (6/12-20/6). Wtedy należy ustawić wartość “Min.” na 12 a “Max.” na 20.

Wtedy w pozycji w zakładce “Szklenie” mamy do wyboru grubość wypełnienia zależną od wprowadzonych wartości w “Pow. międzyszybowa”.

Typ przestrzeni – tutaj wybieramy z listy rodzaj ramki międzyszybowej

Wartość PSI – tutaj podajemy wartość współczynnika PSI

Wartość U – tutaj podajemy wartość współczynnika U

Możemy także w kolejnej zakładce wypełnić inne potrzebne “Dane dodatkowe”, m.in. powierzchnia maksymalna, wymiary, ciężar szkła (choć program sam policzy ciężar wg przyjętej normy), dostawca, grupa rabatowa, itd.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wprowadzamy jeszcze ceny, które przydadzą się przy późniejszej kalkulacji pozycji/obiektu.

Na końcu bierzemy “Zapisz” po prawej stronie na dole i gotowe. W ten sposób tworzymy kolejne szkła jednokomorowe.

Jeżeli chcemy natomiast stworzyć szkło dwukomorowe należy wypełnić poprawnie parametry “Grubość szkła” oraz “Pow. międzyszybowa”.

Grubość szkła:

– Zewnątrz – grubość szkła zewnętrznego

– Środek – grubość szkła środkowego

– Wewnątrz – grubość szkła wewnętrznego

Pow. międzyszybowa:

– Min. – minimalna grubość ramki wewnętrznej

– Max. – maksymalna grubość ramki wewnętrznej

– Zewnątrz – grubość ramki zewnętrznej

Jeżeli chcemy dodać szybę 6/12/6/12/6 należy ustawić wartość “Min.”, “Max.” oraz “Zewnątrz” na 12.

Natomiast jest możliwość stworzenia szyby z “ruchomą ramką” np. od 12-20 (6/8-12/6/16/6). Zmiana dotyczy tylko pierwszej ramki. Druga jest stała. Wtedy należy ustawić wartość “Min.” na 8, “Max.” na 12 a “Zewnątrz” na 16.

Poprawnie powinno to wyglądać tak: