Własna podkładka podszybowa

Możemy wprowadzić własne wartości podkładek podszybowych.

Przechodzimy do “Własna baza danych -> Szklenia -> Szkło izolowane”.

W masce szkła izolowanego wybieramy zakładkę “Dane dodatkowe”

a następnie w rubryce “Własna podkładka podszybowa” wpisujemy naszą wartość.

Wprowadzając własną wartość w polu oznaczonym “Własna podkładka podszybowa” zastępujemy wartość podkładki systemowej.

Przy wartości dodatniej zwiększamy rozmiar podkładki.

Przy wartości ujemnej zmniejszamy rozmiar podkładki.

Uwaga!
Należy pamiętać, że przy użyciu własnych podkładek końcowy wymiar szyby może nie być zgodny z wartościami wymaganymi przez systemodawcę profili.
Obliczone wymiary szyb powinny zostać sprawdzone przez użytkownika celem możliwości montażu.

Ta funkcja jest dostępna dla następujących typów wypełnień:

  • szkło pojedyncze,
  • szkło izolowane,
  • szkło ognioodporne.