Ift

Instytut ift Rosenheim sprawdził niekonformistyczną metodę obliczania wartości UW za pomocą LogiKal 8 zgodnie z EN ISO 10077 i EN 13947 pod kątem poprawności i potwierdził prawidłowe obliczenia. Wyniki obliczeń „ift” są zapisywane w LogiKal trwale przy poszczególnych obiektach. Producent może na własną odpowiedzialność zamieszczać etykietę energetyczną na oknach, drzwiach i fasadach.
Na początek proszę rozpocząć nowy obiekt.

Proszę kliknąć „OK” i zostaniecie Państwo przeniesieni do predefinicji obiektu.
Tutaj proszę kliknąć na „ift- Zalecenia zastosowania”.

Proszę wypełnić formularz zalecenia zastosowania i kliknąć „Stwórz”.

Proszę stworzyć nową pozycję.

Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na symbol etykiety energetycznej i wybrać „Dane – CE”.

Proszę podać dane CE i kliknąć „OK”.

Proszę ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na symbol etykiety energetycznej i wybrać „Etykieta energetyczna ift”.

Zostanie otwarte okno z dokumentem.