Zmienne obiektowe

Możesz uzyskać dostęp do zmiennych projektu w różnych miejscach programu LogiKal.

Aby skorzystać z tej funkcji należy wejść w “Ustawienia -> Zmienne obiektowe”

Tutaj definiujesz zmienne obiektowe.

Czasy produkcyjne

Dzięki tej funkcji możesz zapisać czasy produkcyjne dla każdego z systemów.

Aby skorzystać z tej funkcji należy wejść w “Własna baza danych -> Czasy produkcyjne”.

Następnie wybrać żądany system.

Po wybraniu systemu można zmienić czasy produkcyjne dla: montażu, okuwania, szklenia, cięcia, mocowania do ściany, poszerzeń, połączeń, progu, okuć drzwiowych.

Aby je ustawić należy wybrać konkretną pozycję klikając w niebieski kwadrat na końcu danego wiersza po czym program otworzy nam okno gdzie będziemy mogli nadać określone czasy.

Po tym etapie wystarczy potwierdzić wszystko i zamknąć okna.

Zastosowanie zmiennych obiektowych w projekcie

Aby zastosować wprowadzone na początku zmienne obiektowe dotyczące, np. montażu należy wejść w “Obiekt -> Predefinicje obiektu -> Pozostałe”.

Następnie należy otworzyć zakładkę i wybrać system oraz w zakładce “Montaż” wybrać opcję montażu z wcześniej wprowadzonej listy.

Rozłożenie kosztów

Koszty wpisane w tej funkcji zostaną rozłożone na wszystkie pozycje w całym obiekcie. Aby skorzystać z tej opcji należy wejść we “Własna baza danych -> Globalne predefinicje -> Rozłożenie kosztów”.

Następnie po wybraniu opcji “Dodaj” można dodać kolejne ogólne koszta.