Zarządzanie zakresami

Aby podzielić projekt na kilka sekcji, można wykorzystać funkcję “Zarządzania zakresami”. Aby utworzyć nowy zakres, należy kliknąć strzałkę przy poleceniu “Nowy” w pasku narzędziowym, a następnie kliknąć funkcję “Zakres”.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę zakresu, oraz ewentualne informacje o zakresie.

Aby podczas tworzenia nowej pozycji, przypisać ją do utworzonego zakresu, należy podczas jej tworzenia wybrać z listy zakresów nazwę utworzonego zakresu.

W kolejnym oknie wybieramy nasz zakres.

Aby przypisać już istniejącą pozycję do utworzonego zakresu, należy kliknąć jej obszar prawym klawiszem myszy. Pojawi się menu kontekstowe, z którego należy wybrać opcję “Edytuj”, a następnie kliknąć polecenie “Nazwa/ilość/kolor”.

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać interesujący nas zakres (domyślnie zakres dla pozycji ustawiony jest jako <Bez>). Po wybraniu odpowiedniego zakresu i zatwierdzeniu zmian przyciskiem “Ok”, pozycja zostaje przypisana do zakresu.

Pozycja widnieje na liście przypisanych do utworzonego na początku pracy zakresu.