Ustawienia okna obiektu

Aby zmienić lub ustawić indywidualnie ustawienia okna obiektu należy wejść w “Ustawienia -> Obiekt”.

W zakładce “Wyświetlanie” można zdefiniować, które opcje mają być wyświetlane w centrum projektu.

Widok pozycji
Aktywuj tę opcję, aby wyświetlić szkic pozycji w centrum projektu.

Notatki pozycji
Aby wyświetlić komentarze obok szkicu pozycji, aktywuj opcję “Notatki pozycji”.

Standardowy opis pozycji
Aktywuj tę opcję, jeśli szczegółowe informacje na temat serii, krótki opis, elementy powierzchni i wstawki powierzchni powinny pojawić się obok szkicu pozycji.

Wymiary
Jeśli szkic pozycji ma zostać uzupełniony liniami wymiarowymi, aktywuj opcję wymiaru.

Widok
W obszarze “Widok” można ustawić, czy szkic pozycji powinien być wyświetlany w centrum projektu w “widoku wewnętrznym” lub “widoku zewnętrznym”. Wybranie “Jak w tworzeniu pozycji” automatycznie stosuje widok w centrum projektu, którego używasz do wprowadzania elementów.

Szer. / wys. rysunku pozycji
To ustawienie umożliwia określenie rozmiaru szkicu pozycji w centrum projektu. Wartości są wprowadzane w pikselach.

Wartość U
W tym miejscu możesz aktywować wyświetlanie wartości U w centrum projektu.

“Stworzono”
Aktywuj tę opcję, aby wyświetlić datę utworzenia elementu.

“Zmodyfikowano”
Aktywuj tę opcję, aby wyświetlić datę ostatniej zmiany.

Cena kalkulacji
Aktywuj tę opcję, aby wyświetlić cenę kalkulacji pozycji w podglądzie pozycji w centrum projektu.

Teksty oferty i cena oferty
Teksty oferty i cena oferty przedmiotów można zmieniać bezpośrednio w centrum projektów. Zmiany są obliczane automatycznie.

Następnie kwota pojawia się w centrum projektu w kolumnie “Cena oferty”.

Kliknij kwotę w kolumnie, a otworzy się okno zmiany ceny.

Fasada i wkłady osobno

Dzięki tej opcji można osobno wyświetlić elementy wstawiania fasad w przeglądzie projektów. To ustawienie jest również brane pod uwagę przy wyświetlaniu pozycji na wydrukach.

Wkłady z fasady w całości

Taki widok jak powyżej uzyskamy jeżeli aktywujemy dodatkowo funkcję “Wkłady z fasady w całości”. Jeżeli natomiast odznaczymy tą opcję uzyskamy widok całościowy samego wkładu.

Segmenty

Możesz segmentować fasady. Jeśli chcesz wyświetlić poszczególne segmenty w przeglądzie projektów, aktywuj opcję “Segmenty”. Dokładny opis znajdziemy w help w zakładce “Podstawy -> Stwórz/edytuj pozycję -> Fasady -> Segmentowanie“.

Pokaż linki

Tutaj możesz ustawić, czy powinny być wyświetlane linki do “Nowa pozycja”, “Nowa pozycja materiałowa”, “Nowa pozycja tekstowa”, “Nowa pozycja biblioteki pozycji”, “Nowa pozycja z cennika elementów”.

Wystarczy jedno kliknięcie myszką na link, aby utworzyć nową pozycję. Łącza są podkreślone na końcu przeglądu pozycji.

Szybkość scrolla
Ta opcja dostosowuje prędkość przewijania myszy w przeglądzie pozycji.

Tryb dwóch ekranów

Coraz więcej użytkowników pracuje na komputerze z 2 monitorami. Jest to bardzo korzystne, jeśli możesz odpowiednio przesuwać okna między monitorami i zawsze masz najistotniejsze informacje na pierwszy rzut oka. Możesz określić, jakie informacje są wyświetlane na każdym monitorze.

Aby to zrobić, na karcie “Moduł” zmień tryb na “2 Ekrany”.

W zakładkach “1. Ekran” i “2. Ekran” możesz ustawić sposób wyświetlania informacji o pozycjach i projekcie na odpowiednim monitorze. Opcje można przeciągnąć w odpowiednie pola za pomocą myszy.

Istnieje skrót klawiaturowy, który pozwala przenosić różne okna między każdym monitorem.

Aby to zrobić użyj klawiszy “Windows + Shift + kursor w prawo” lub klawiszy “Windows + Shift + kursor w lewo”.