Szukaj-Zastąp

Narzędzie “Szukaj-Zastąp” umożliwia przeglądanie serii profili, elementów i powierzchni w pozycjach i projektach.

Otwórz centrum projektu kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji, którą chcesz zmienić. Wybierz “Edytuj -> Szukaj-Zastąp” w menu kontekstowym.

W następnym menu wybierz typ zastępowanych danych.

Zmień system profili

Jeśli chcesz zastąpić całą serię profili innymi profilami, szkłem/panelami i okuciami w jednym miejscu, wybierz ten tryb. Kliknij przycisk “Dalej”.

W następnym oknie programu wybierz serię do zastąpienia.

W pierwszym wierszu wprowadzana jest seria wyjściowa.

W “Zastąp przez” wybierz nową serię profili.

Poniżej możesz określić serie profili, uszczelnienia i warianty listw przyszybowych oraz, w stosownych przypadkach, podsystem.

Kliknij przycisk “Dalej”.

W następnym oknie programu wybierz w tabeli profile do zastąpienia.

W górnej części znajdziesz zakładki z kategoriami “Profile”, “Wypełnienia”, “Okucia okienne”, “Okucia drzwiowe”, “Dodatkowe okucia”, “Połączenia” i “Dodatkowe części”. Tutaj możesz krok po kroku zastąpić wszystkie elementy.

Na koniec kliknij przycisk “Zastosuj”, a zamienniki zostaną uwzględnione w programie.

Zmieniaj artykuły w obrębie systemu

Aby zastąpić tylko takie elementy jak profile, szkło/panele i okucia, kliknij tę opcję. Seria profili pozostaje taka sama.

Zmień artykuły w całym obiekcie

Wybierz tę funkcję, jeśli chcesz wprowadzić zmiany produktu dla listw przyszybowych, szkła/paneli i okuć we wszystkich pozycjach w całym projekcie. Seria profili nie zostanie zmieniona.

Zmień kolory w całym obiekcie

Jeśli chcesz zmienić kolory dla wszystkich pozycji w całym projekcie, wybierz tę opcję.