Notatka pozycji

Możesz wpisać swój komentarz do każdej pozycji. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybrany obiekt i wybierz “Edytuj -> Notatka pozycji” w menu kontekstowym.

Następnie pojawi się okno gdzie będziemy mogli wprowadzić żądany tekst.

W górnym obszarze można określić, czy tekst komentarza powinien być wyświetlany w zleceniu warsztatowym, czy wyświetlany w dowolnym miejscu w programie (na przykład w projekcie sekcji). Własny komentarz można wprowadzić w kalkulacji/ofercie, liście przewozowym/potwierdzeniu, rachunku, przekroju konstrukcji. Aby to zrobić, aktywuj odpowiednią pozycję. Jeśli chcesz użyć tekstu komentarza zlecenia warsztatowego na innych wydrukach, aktywuj funkcję “Wyświetl ten komentarz wszędzie”.

Teksty komentarzy można również pobierać z innych projektów / pozycji. Kliknij przycisk “Z innej pozycji” i wybierz projekt. Kliknij pozycję, z której chcesz przenieść tekst komentarza.

Formatowanie tekstu komentarza może zostać zapisane jako domyślne. Określ formatowanie tekstu, a następnie kliknij przycisk “Zapisz jako domyślne” u góry okna programu.

Jeśli chcesz powiększyć sekcję komentarzy, kliknij ikonę strzałki po lewej stronie pola tekstowego.