Artykuły pozycji

W centrum projektu znajdziesz pozycję “Artykuły” w prawej kolumnie. Tutaj można wprowadzić pozostałe długości, pozostałe ilości, długości specjalne, profile złożone i dostępne długości sztang.

Pozostałe długości

Za pomocą funkcji “Pozostałe długości” możesz przetworzyć pozostałe długości profili w projekcie.

Ważne: tylko profile używane w bieżącym projekcie są importowane jako pozostała długość.

Ręczne wprowadzenie tych wartości

Aby wprowadzić ręcznie te wartości należy kliknąć w centrum projektu w Pozostałe długości -> Nowy.

Tutaj wprowadź pozostałe długości

Importuj pozostałe długości

Możesz pobrać aktualny szablon Excel dla importu pozostałych długości tutaj Pobierz plik importu Pozostałe długości.

Wprowadź dane pozostałych długości w pliku Excel.

Zwróć uwagę na następujące punkty dla każdej kolumny:

Producent Wprowadź tutaj pełną nazwę producenta.
Kod profilu Wprowadź tutaj numer profilu.
Rozszerzenie koloru w środku Jeśli pozostałe długości są już pokryte od wewnątrz, wprowadź tutaj kolory producenta z rozszerzeniem kolorów.
Powierzchnia wewnątrz Powierzchnie w kolorach RAL lub inne kolory wchodzą w tę kolumnę. Jeśli profil nie jest malowany, wpisz “Brak”.
Ilość Wprowadź tutaj ilość profili
Długość Tutaj wprowadź długość profili
Rozszerzenie koloru na zewnątrz Jeśli pozostałe długości są już pokryte od zewnątrz, wprowadź tutaj kolory producenta z rozszerzeniem kolorów.
Powierzchnia zewnętrzna Powierzchnie w kolorach RAL lub inne kolory wchodzą w tę kolumnę. Jeśli profil nie jest malowany, wpisz “Brak”.

Import pliku Excel

W sekcji “Artykuł” po prawej stronie znajdziesz pozycję “Pozostałe długości”.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i pod “Importuj z” wybierz opcję “Plik reszt profili”.

Otworzy się nowe okno. W sekcji “Import pliku” wybierz plik Excel z pozostałymi długościami. Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami programu. Asystent towarzyszy Ci w dalszym procesie importowania pliku.

Pozostałe długości na wydrukach

W przypadku używania pozostałych długości na wydruku w oknie Optymalizacja cięcia na wydruku wyświetla się następujący komunikat: “Uwaga: Zastosuj następującą resztę profili tutaj <długość>”.

Pozostałe ilości

Funkcja “Pozostałe ilości” umożliwia wykorzystanie pozostałości artykułów w projekcie.

Aby skorzystać z tej funkcji należy w centrum projektu kliknąć po prawej stronie w Pozostałe ilości -> Nowy.

Ilość sztuk wpisana w polu “Pozostałe ilości” zostanie odjęta od liczby zamówionych artykułów.

Długość specjalna

Zmniejsz ilość odpadów, zamawiając długości profili dla konkretnych obiektów. Dzięki funkcji ustalonej długości określasz optymalną stałą długość dla każdego profilu.

Aby wywołać tę funkcję należy kliknąć w Długość specjalna -> Nowy.

Wybieranie najkorzystniejszej długości specjalnej z listy możliwych długości

Aktywuj funkcję “Wybierz najkorzystniejszą długość specjalną z listy możliwych długości” i wprowadź wartości w “Możliwe długości specjalne”.

Wartości w tym polu są brane pod uwagę, jeśli optymalna długość nie jest znana w “Optymalizacji cięcia”, ale producent oferuje różne ustalone długości.

Uwaga!
Należy pamiętać, że w tym przypadku program zawsze używa tylko jednej z tych długości do optymalizacji i zamawiania odpadów. Nie są stosowane dodatkowo do innych długości.

Predefiniowana stała długość

Jeśli ma zostać użyta predefiniowana stała długość, aktywuj opcję “Długość spec.” i wprowadź odpowiednią wartość.

Stosuj tylko standardowe długości i określone powierzchnie

Za pomocą tej funkcji można również zdefiniować obszary oprócz standardowych długości z danych artykułu. Są zawsze stosowane dodatkowo do innych długości.

Przykład:
1 mm do 3000 mm dla stałych długości 3000 mm
3001 mm do 4000 mm dla stałych długości 4000 mm itd.

Minimalne ilości

Jeśli żądana długość artykułu spadnie poniżej minimalnej ilości, program automatycznie powróci do standardowych długości dostaw. Gdy tylko minimalna ilość zostanie przekroczona, używana jest stała długość. Masz również możliwość wprowadzenia minimalnej dopłaty za ilość.

Przykład:
Zamawiasz stałe długości od 500 kg profilu.
Między 500 kg a 1000 kg płacisz dopłatę w wysokości 20%.
Od 1000 kg nie dopłacasz nic za dostawę.

Ostrzeżenie:
Program proponuje minimalną dopłatę ilościową na poziomie średniej ogólnej. W takim przypadku musisz aktywować funkcję “Oblicz optymalny odpad” w zakładce “Zamówienie”. W przeciwnym razie doliczenie minimalnej ilości nie będzie brane pod uwagę.

Profile złożone

Masz możliwość definiowania profili złożonych w opcjach “Artykułu”.

W centrum projektu należy kliknąć w Profile złożone -> Nowy.

Ta funkcja jest przydatna w przypadku, gdy użytkownik chce samodzielnie zwijać profile za pomocą isomatu i nie chce zamawiać ich zrolowanych przez producenta. Przy tym zamówieniu wewnętrzne i zewnętrzne profile, jak również przekładki termiczne, dostarczane są osobno – nie jako kompletny profil.

Aby to ustawienie było brane pod uwagę przy składaniu zamówienia, należy włączyć opcję “Zawsze” podczas generowania kalkulacji/zamówienia w polu “Profile z półszal”.

Dostępne długości sztang

Aby edytować długość sztang, w centrum projektu kliknij po prawej stronie w przycisk “Edytuj”. Ta funkcja pozwala określić, które profile mają być używane w bieżącym projekcie do optymalizacji cięcia i zamówienia.

Kliknij “Dostępne długości sztang” w “Artykuły”.

W zależności od producenta profile mogą być dostępne w różnych długościach. W górnym polu określa się, które alternatywne długości profili mają być stosowane dla odpowiednich numerów profili.

Jeśli pole wyboru numeru profilu zostanie dezaktywowane, tylko numer artykułu wprowadzony w pozycji zostanie zoptymalizowany. Jeśli pole wyboru jest aktywne, określa się pasek, który powoduje najmniejszą ilość odpadów.

W dolnym obszarze znajdziesz dane wejściowe dla “Grupy profili”. Określ tutaj, czy program powinien automatycznie wyszukiwać optymalną długość profilu w tej grupie. Możesz tutaj również wybrać poszczególne długości przy dostawie grupy profili.

Aktywując pole wyboru “Rozważ inne długości profili (max. 2 długości sztang)” pozwalamy programowi mieszać profile w oparciu o różne długości przy dostawie, aby jeszcze bardziej zoptymalizować odpad.

Dezaktywując długość profilu pod “Długość 1” lub “Długość 2”, żądana długość przy dostawie jest zawsze określana niezależnie od wprowadzonego numeru profilu.