Ujemne ilości artykułów

W programie LogiKal możemy wprowadzać dodatkowe artykuły z ujemnymi ilościami. Aby to zrobić należy dodać wyliczony artykuł jako artykuł dodatkowy i nadać mu wartość “-1”. Spowoduje to odjęcie elementu i na przykład włączenie elementu zastępczego #1.

Aby wprowadzić artykuł z ujemną ilością należy przejść w pozycji do zakładki “Dodatkowe części” i kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać “Nowy”.

W kolejnym oknie wybieramy artykuł, który chcemy zminusować/usunąć i w oknie “Ilość” wpisujemy wartość “-1”. Gotowe.

Wprowadzanie ujemnych ilości jest sprawdzane pod kątem logicznym, tzn LogiKal zapobiega wynikowi negatywnemu. To znaczy, że wynik nie może być mniejszej od zera.