Opcje drukowania

W kalkulacji występują dwa rodzaje wyboru wydruków: “Kalkulacja” oraz “Kalkulacja V7”. W związku z tym aby skorzystać z konkretnego wydruku należy wybrać określony moduł z lewego menu:

lub z głównego menu:

Kalkulacja V7

Po wybraniu tej opcji ukaże nam się okno gdzie:

Pozycja “Drukuj razem z uszczelki, łączniki, okucia” jest dostępna tylko do szczegółowego obliczenia. Tutaj możesz określić, czy dodatkowe części są przypisane do poszczególnych wkładów, czy też są wyprowadzane razem na końcu elementu.

Pozycja “Drukuj z zestawieniem” pozwala na wyświetlenie podsumowania wszystkich pozycji oraz generuje podsumowanie z VAT i bez VAT.

Pozycja “Drukuj z wyceną” pozwalana na wydrukowanie wyceny całego obiektu jako załącznika kalkulacji.

Pozycja “Drukuj z siatką profili” pokazuje w prosty sposób, który profil jest, w którym miejscu.

Pozycja “Rysunek” pozwala na wydrukowaniu rysunków dla każdej pozycji. Użytkownik określa stronę i skalę rysunku, wybierając “Widok wewnątrz”, “Widok z zewnątrz” i podając “Skalę rysunku”.

Pozycja “Drukuj z nazwą firmy” tworzy wstępnie ustawiony nagłówek firmowy.

Pozycja “Rodzaj kalkulacji” pozwala na wybranie jednego z wariantów wyświetlenia kalkulacji: “Tylko podsumowanie”, “Standardowo (bez szkła)”, “Standardowo (ze szkłem)” oraz “Szczegółowo”.

Pozycja “Wyświetl osobno pozycje wkładowe” pozwala na rozdzielenie każdej pozycji wkładu.

Kalkulacja

Po wybraniu tej opcji ukaże nam się okno gdzie: