EOS

Prawa użytkownika

Przed skonfigurowaniem EOS, należy się upewnić, że nadane są prawa użytkownika EOS w “Ustawienia -> Użytkownik”.

Ustawienia

Otwieramy centrum obiektu i wybieramy “Ustawienia -> Interfaces -> EOS” w menu plików.

Klikamy przycisk “Nowy”.

Otworzy się asystent ustawień EOS.

Klikamy zakładkę “Moduł EOS”.

W “Nazwa trybu” wprowadzamy nazwę przycisku EOS w centrum obiektu.

W “Systemodawca” wybieramy dostawcę i klikamy “Dalej”.

W zakładce “Ogólnie” można wprowadzić dodatkowe ustawienia dla zamówienia. Możemy aktywować opcję “Możliwy rabat obiektowy”, “Pokaż cenę brutto na wydruku” i / lub “Sortuj artykuły wg numeru“.

W następnych trzech zakładkach: “Predefinicje zamówienia”, “Baza danych” i “Połączenia” można wprowadzić ustawienia interfejsu EOS. Te ustawienia i dane dostępu różnią się w zależności od dostawcy.

Należy skontaktować się z dostawcą w celu konfiguracji i dalszych szczegółów.

W ostatniej zakładce “Dostawcy” wybierz swoje źródło dostaw w “Dostawca / sprzedawca”.

Klikamy przycisk “OK”, aby ukończyć konfigurację.

Klikamy na pasku narzędzi w “Wydruki” i wybieramy opcję “Zamówienie”.

W następnym oknie programu aktywujemy opcję “Zamówienie EOS”.

Użycie EOS

Klikamy w centrum obiektów w “Zamówienie EOS” po lewej stronie.

EOS z naszymi zamówieniami zostanie otwarty.

W zakładce “Zamówienia” znajdziemy podgląd zamówień, które są opracowywane, zostały już wysłane i / lub zostały dostarczone.

Aby przetworzyć zamówienie, klikamy dwukrotnie numer zamówienia na liście po lewej stronie.

W następnym oknie programu możemy wprowadzać modyfikacje swojego zamówienia.

Wprowadzamy dane dostawcy, referencje i datę dostawy w górnym obszarze.

Aby edytować konkretny element, klikamy go dwukrotnie i edytujemy dane pozycji.

W dolnej części zamówienia znajdują się przyciski, za pomocą których można dodawać profile, akcesoria i okucia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranego elementu, klikamy przycisk “Informacje o artykule”.

Możemy także usunąć pozycje, które wciąż mamy w magazynie z listy artykułów. Aby to zrobić, klikamy przycisk “Usuń artykuły magazynowe”.

Aby zakończyć zamówienie, klikamy przycisk “Zapisz”.

Następnie znajdziemy zamówienie w zakładce “Wysłane”.