EOS

Prawa użytkownika

Przed skonfigurowaniem EOS, należy się upewnić, że nadane są prawa użytkownika EOS w „Ustawienia -> Użytkownik”.

Ustawienia

Otwieramy centrum obiektu i wybieramy „Ustawienia -> Interfaces -> EOS” w menu plików.

Klikamy przycisk „Nowy”.

Otworzy się asystent ustawień EOS.

Klikamy zakładkę „Moduł EOS”.

W „Nazwa trybu” wprowadzamy nazwę przycisku EOS w centrum obiektu.

W „Systemodawca” wybieramy dostawcę i klikamy „Dalej”.

W zakładce „Ogólnie” można wprowadzić dodatkowe ustawienia dla zamówienia. Możemy aktywować opcję „Możliwy rabat obiektowy”, „Pokaż cenę brutto na wydruku” i / lub „Sortuj artykuły wg numeru“.

W następnych trzech zakładkach: „Predefinicje zamówienia”, „Baza danych” i „Połączenia” można wprowadzić ustawienia interfejsu EOS. Te ustawienia i dane dostępu różnią się w zależności od dostawcy.

Należy skontaktować się z dostawcą w celu konfiguracji i dalszych szczegółów.

W ostatniej zakładce „Dostawcy” wybierz swoje źródło dostaw w „Dostawca / sprzedawca”.

Klikamy przycisk „OK”, aby ukończyć konfigurację.

Klikamy na pasku narzędzi w „Wydruki” i wybieramy opcję „Zamówienie”.

W następnym oknie programu aktywujemy opcję „Zamówienie EOS”.

Użycie EOS

Klikamy w centrum obiektów w „Zamówienie EOS” po lewej stronie.

EOS z naszymi zamówieniami zostanie otwarty.

W zakładce „Zamówienia” znajdziemy podgląd zamówień, które są opracowywane, zostały już wysłane i / lub zostały dostarczone.

Aby przetworzyć zamówienie, klikamy dwukrotnie numer zamówienia na liście po lewej stronie.

W następnym oknie programu możemy wprowadzać modyfikacje swojego zamówienia.

Wprowadzamy dane dostawcy, referencje i datę dostawy w górnym obszarze.

Aby edytować konkretny element, klikamy go dwukrotnie i edytujemy dane pozycji.

W dolnej części zamówienia znajdują się przyciski, za pomocą których można dodawać profile, akcesoria i okucia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranego elementu, klikamy przycisk „Informacje o artykule”.

Możemy także usunąć pozycje, które wciąż mamy w magazynie z listy artykułów. Aby to zrobić, klikamy przycisk „Usuń artykuły magazynowe”.

Aby zakończyć zamówienie, klikamy przycisk „Zapisz”.

Następnie znajdziemy zamówienie w zakładce „Wysłane”.