Stwórz rysunki

Ramy/skrzydło/szklenie

Funkcja ta pozwala na tworzenie rysunków z kombinacji profili ze szkleniem. Krok po kroku, umieszcza się razem poszczególne elementy.

Aby skorzystać z tej opcji należy wejść w “Programy” a następnie wybrać “Rama/Skrzydło/Szklenie”.

W pierwszym oknie dialogowym można określić serię, warianty listew i podserię.

W kolejnym oknie definiuje się typy wkładów:

Aktywujemy opcję “Bez” w przypadku wprowadzania poniższych typów:

  • Drzwi z bezpiecznym przymykiem wewnątrz
  • Drzwi z bezpiecznym przymykiem na zewnątrz
  • Drzwe wahadłowe skrzydło do wew.
  • Skrzydło obrotowe

W trzecim oknie ekranie wybieramy profil podstawowy. Jeśli na poprzednim etapie została wybrana opcja “Bez”, mamy teraz możliwość wybrania artykułów do wkładów.

W dolnej części okna “Podgląd” zostaje wyświetlona jako rysunek przekroju.

Kliknij “Wykonaj” aby wstawić rysunek.

Otrzymamy wtedy przekrój w CAD.

 

Przekrój fasady

Funkcja ta pozwala na generowanie rysunków kombinacji fasad ze szkleniem.

Aby skorzystać z tej opcji należy wejść w “Programy” a następnie wybrać “Przekrój fasady”.

W pierwszym oknie dialogowym, mamy kilka możliwości. Wybieramy serię, warianty listew i podserię. W polach po lewej strony okna określamy rodzaj szkła, grubość i rodzaj profilu. Po prawej wybieramy rodzaj i kąt załamania.

W drugim oknie określ indywidualne artykuły dla kombinacji np. profile podstawowe, uszczelki słupów, izolacje profili

Aby dodać kombinacje fasady do obszaru rysowania należy kliknąć przycisk “Wykonaj”.

Otrzymamy wtedy przekrój w CAD.

 

Zlecenia warsztatowe

Mamy możliwość wczytania w LogiKal CAD naszych zleceń.

Wybieramy z menu Plik “Programy” a następnie “Zlecenia warsztatowe”,

oraz żądany obiekt.

Ukaże się poniższe okno:

Można tu ustawić widok i skalę rysunku.

Poza tym określa się tu jednostkę wymiaru szkła, i to które etykiety profili zostaną wyświetlone. Można tu zdecydować również czy takie same rygle mają zostać ponumerowane, siatka profili wklejona, a pozycje wkładowe w fasadzie pokazane.

 

Rozgrupowane rysunki

Za pomocą tej opcji możemy generować rozgrupowane rysunki.

 

Plan szyb modelowych

Plan szyb modelowych może być wczytany przez CAD.

W tym celu klikamy na “Programy”, i wybieramy opcję “Plan szyb modelowych”, a następnie wybieramy obiekt z listy.

Ukaże się w w ten sposób plan szyb modelowych.

 

Administracja stron

Przy użyciu opcji Administracja stron mamy możliwość zmiany na pierwszą, ostatnią, bądź dowolnie wybraną stronę.

Wybieramy z menu Plik “Edytuj” a następnie “Administracja stron”.

Nowy rysunek na początku domyślnie posiada tylko jedną stronę. Jeśli jednak chcemy zamieścić więcej rysunków w jednym pliku możemy dodawać do niego strony, jak również je usuwać i zmieniać.

 

Generator części znormalizowanych

Dzięki opcji Generator części znormalizowanych możesz tworzyć rysunki znormalizowanych części.

Wybieramy z menu Plik “Programy” a następnie “Generator części standardowych”.

Mogą to być rysunki śrub,

kształtowników,

lub profili drewnianych.