Efekty

PL Polygone

Rozpoznaj wielokąt

Zamknięty ciąg linii zostaje przekonwertowany w wielokąt i uznane za jeden rysunek.
Kontur nie musi być zaznaczony; wystarczy że linie i łuki będą w tym samym kolorze.

Jeśli jakiś część obszaru ma zostać wyłączona z rozpoznawania, kontur który ma być uwzględniony musi być zaznaczony.

Możesz teraz np. wybrać szrafurę dla nowego wielokąta.

Uwaga:

Jeśli linia jest przerwana w danym miejscu, uzupełnij to miejsce linią przerywaną, nie ciągłą

Edytuj wielokąt

Klikając na wybrany wielokąt masz możliwość zmiany jego wypełnienia, lub ponownego przekonwertowania go z powrotem na ciąg linii.