Přehled změn

Přehled změn 11.4.38.80

Úterý, 14. září 2021|

 • Oprava pádu programu u vyšších a širších pozic s přídavným zámkem.
 • Import adres funguje znovu bezvadně.
 • Profily se zvláštními délkami jsou opět vypisovány do objednávek.
 • Ve funkci „Najít a nahradit“ funguje opět náhrada artiklů.
 • V kalkulačních datech je zadání přirážek ve sloupečku „Násobitel“ jasněji zobrazeno.
 • Velké výkresy ve formátu OCD je opět možno otvírat z oblasti „Projektové dokumenty“ v projektovém centru.
 • V ceníku prvků opět funguje zešikmení u pozice typu 120.
 • V ceníku prvků opět funguje zrcadlení dveří.
 • V ceníku prvků je možno nahradit napojení na zeď na jedné zvolené straně bez vlivu na napojení na zeď na jiných stranách.
 • Uživatel, datum vytvoření a datum posledních změn jsou opět správně zobrazovány v projektovém centru.
 • U přídavných artiklů se při přepnutí z délkových jednotek na kusové opět počítají správné pracovní časy.
 • Datová věta pro rohovačku FOM Ever Theta je nyní generována bez desetinných oddělovačů.
 • Přidán nový formát datové věty pro pilu PMS Digistop.
 • Přidán nový formát datové věty pro pilu Hecht SP-Touch extenso.
 • Oprava formátu čárového kódu stroje pro řezání těsnění Ruchser RU-DSM.
 • Předávací formát svářeček Kaban byl zoptimalizován.

Přehled změn 11.4.37.46

Pondělí, 26. července 2021|

 • Na prohlášeních o vlastnostech jsou fasády označovány podle harmonizované normy EN 13830:2003.
 • Kopírování a úpravy skupin opracování jsou opět možné.
 • Větrací profily jsou ve výrobním listu uvedeny jako profily a jsou znovu uváděny v optimalizaci prořezu.
 • Excelový výstup výpočtu prostupu tepla U byl znovu vylepšen.
 • Při otvírání pozic vytvořených staršími verzemi programu jsou již zvolené závěsy opět zobrazovány.
 • Plochy skel jsou ve společných nákladech i při větším počtu kusů správně počítány.
 • Omezení nosnosti fasádních nosičů skel jsou v reportech uváděny jako poznámka.
 • U opracování otočených o 90° jsou u drážek přiřazovány opět vhodné nástroje.
 • Nové CNC rozhraní pro stroje Mepal.

Přehled změn 11.4.37.43

Středa, 9. června 2021|

 • V projektovém centru je u výrobní dávky opět možné vyvolat kontextové menu.
 • Struktura excelového výstupu součinitele prostupu tepla U byla přiblížena reportu pro tento součinitel.
 • Cena větráků je v reportech opět zobrazována.
 • Řez napojením na podlahu s některými křídly při použití vyrovnávacího profilu v bočním světlíku je opět správně vykreslován.
 • Oprava umísťování opracování pro elektrického vrátného.
 • Je možno opět volit kování křídel posuvných prvků.

Přehled změn 11.4.37.34

Středa, 19. května 2021|

 • Pokud je k pevným polím zaskleným zvenku přidáno dodatečně pole s kováním, není pak v asistentovi kování u pevného pole zobrazeno žádná kování.
 • Madlo na vedlejším křídle bez protiplechu nebo protipouzdra je v řezu opět správně zobrazováno.
 • U pozic s venkovním napojením na zeď je opět možno generovat datové věty pro stroje.
 • Přídavné díly s odstupem od konce profilu větším než 200 mm jsou nyní v řezu opět zobrazovány.
 • Objednávka skel/panelů funguje opět s tříděním podle „Sklo + Název skla“.
 • Zvláštní ceny jsou rychleji načítány.
 • Dveřní výplně z konfigurátoru dveřních výplní Adeco je opět možno vkládat do LogiKalu.
 • ID prášku povrchových úprav jsou ve výstupech opět zobrazována.

Přehled změn 11.4.35.35

Úterý, 16. února 2021|

 • Oprava animace dveřních křídel v zadání prvku
  Animace řezu dveřními křídly v zadání prvku opět funguje.
 • Oprava zobrazení Dalších nákladů v masce Dalších dat v zadání prvku.
  Jsou-li v prvku použity volné druhy nákladů přiřazené kalkulačnímu úseku Panely, nebyly tyto zohledňovány v zobrazení dalších nákladů při zadávání prvku.
 • Oprava chyby u fasádních sloupků s dvěma drážkami pro šrouby a jedním upínacím rámem
  Výpočet rozměrů otvírek včetně výkresu řezu bylo opraveno u upínacích rámů upnutých do rohových fasádních sloupků.
 • Oprava při změně série s „Práh se základním profilem“
  Tato oprava se týká jen sérií, v nichž byl režim napojení na podlahu změněn na typ „Práh se základním profilem“. Pokud se při změně série přecházelo z “Práh bez základního profilu“ na „Práh se základním profilem“, nezaznamenával program změny kvůli stejným názvům napojení na podlahu. Tato chyba byla opravena.
 • Oprava uživatelských práv pro přípravu výroby CNC
  Krátkodobě byl možný přístup do masky CNC přípravy výroby (CNC PV) v zadání prvku – i bez aktivace příslušných uživatelských práv. Kliknutím na tlačítko „Další“ v masce „Kování“ bylo možno otevřít masku CNC opracování. Tato chyba byla opravena.
 • Oprava pádu programu při použití statiky skla
  Stávající pozice je nyní opět možno bez problémů otvírat se zapnutou statikou skla.
 • Oprava při změně varianty zasklívacích lišt u fasádních otvírek
  Změna varianty zasklívacích lišt pomocí funkce „Najít a nahradit“ u fasádní otvírek byla opravena. Adaptérové profily jsou opět vypočítávány správně.
 • Oprava pádu programu při ukládání nastavení projektového centra.
 • Oprava pádu programu při použití napojení na zeď ve stávající pozici.
 • Oprava pádu programu při změně rozměrů stlačeného oblouku při zadání prvku.
 • Oprava umístění opracování z projektových napojení na zeď ve fasádách.
  Opracování se nyní umísťují jen na sloupky a ne na přítlačné a krycí lišty.
 • Oprava při dotazu na napojení na zeď.
  Napojení na zeď je možno opět volit i „dole“.
Go to Top