Přehled změn

Zde najdete doplňky a opravy provedené v aktuálních aktualizacích programu.

1707, 2024

Přehled změn 12.2.13.702

Středa, 17. července 2024|

 • Soubory LOB se opět mohou importovat.
 • Při změně šířky pole v zadání prvku zůstává geometrie prvku zachována.
 • Ve výrobním listu jsou informace o kování opět zobrazovány nad kováním.
 • Opět je možno generovat tiskové výstupy s projektovými texty.
 • Tiskový výstup "Součinitel prostupu tepla U Excel Export " se opět může otvírat.
 • Vylepšili jsme datovou větu pro stroje Ozgenc.
 • Při používání předlohy odvozených reportů se na výtiscích opět zobrazují informace o pozici.
 • Optimalizovali jsme stabilitu a výkon.
2606, 2024

Přehled změn12.2.13.602

Středa, 26. června 2024|

 • Montážní pán a doprovodný výkres CNC je opět možno generovat.
1906, 2024

Přehled změn 12.2.13.601

Středa, 19. června 2024|

 • Konfigurátor Rodenberg lze nyní přepnout na verzi "HTML5". Před přepnutím na „HTML5" se obraťte na společnost Rodenberg!
 • V nastaveních tiskového výstupu „Nabídka" nyní můžete zvolit, jestli se k povrchovým úpravám mají zobrazit podrobné, krátké nebo žádné informace.
 • Tiskový výstup "Součinitel prostupu tepla U Excel Export" se opět může otvírat.
 • Tiskový výstup "Objednávka rolet" je opět možno otvírat.
 • Výkresy a formátování v tiskovém výstupu "Objednávka povrchové úpravy" se opět zobrazují správně.
 • Na následujících tiskových výstupech obsahuje číslo Prohlášení o vlastnostech opět číslo zakázky projektu:
  • 162 Prohlášení o vlastnostech
  • 680 Prohlášení o vlastnostech UK
  • 160 Značka CE
  • 681 Značka CE UK
  • 168 CE-štítek (Standart)
  • 166 CE štítek (29×90 mm)
  • 167 CE štítek (38×192 mm)
  • 165 CE štítek (90×29 mm)
  • 169 CE štítek protipožár
  • 682 CE štítek UK (120×30 mm)
 • Na tiskových výstupech "Pracovní časy" a "Kalkulace" se pracovní časy opět zobrazují správně.
 • Po výběru otvírky je opět možno zrušit zadání prvku.
 • Minimální hodnota Ix při použití ocelových profilových sérií se ve výběru profilů opět zobrazuje správně.
 • U prvků se strukturální spárou se rozměry skel ve vodorovném řezu opět zobrazují správně. Výškový rozměr je opět možno změnit.
 • V cenících prvků se při úpravě prvků opět zobrazují správná skla.
 • Pevné ceny materiálových pozic zůstávají zachovány i po novém výpočtu kusovníků.
 • Číslo pozice, stručný popis, označení modelu a etapa textových pozic se opět mohou měnit.
 • Při vytváření nového projektu je opět možné používat globální předvolby jiných uživatelů.
 • Zvláštní podložení se opět používá správně u všech variant těsnění.
 • Soubory OSP se pro stroje Elumatec opět exportují plnohodnotně. Čas exportu se zkrátil.
 • V rozhraní pily "Thorwesten ASZ" jsme provedli následující změny:
  •  V souboru pily byl "Langtext Profilhersteller" zkrácen na 20 znaků.
  • Číslo artiklu ocelové výztuhy se do datové věty píše úplné.
  • Označení povrchové úpravy se do datové věty píše úplné.
  • Číslo křídla se píše do datové věty.
  • Číslo zakázky / výrobní dávky se píše do datové věty.
  • Rozvržení štítků obdrží název čárového kódu příslušné tyče.
2905, 2024

Přehled změn 12.2.13.502

Středa, 29. května 2024|

 • V databázi uživatelů síťových instalací je opět možné zakládat nové uživatele.
 • Reporty v souborovém formátu ".red" se opět mohou naimportovat.
1405, 2024

Přehled změn 12.2.13.501

Úterý, 14. května 2024|

 • CE-Data se statusem "automaticky" se na CE výstupech opět zobrazují plnohodnotně.
 • Stávající rastrové ceníky je opět možno upravovat.
 • V hlavičce projektu je opět možno vybírat adresy ze správy adres.
 • Pozice z ceníku prvků je opět možno vytvářet z prostředí projektu.
 • Při importu pozic z jiných projektů se počet kusů opět přebírá správně.
 • V zadání prvků je opět možno pomocí funkce „Zarovnání" volně přesouvat více profilů najednou.
 • V zadání prvků je opět možno zadávat šikmé příčky.
 • Naimportované rabaty protipožárních skel se v kalkulaci opět zohledňují.
 • Výstup "Objednávka rolet" je opět možno otvírat.
 • Označení větracích mřížek se opět objevují ve sloupci "Číslo" na objednávkách.
 • Na následujících výstupech / reportech se uvádí navzdory zadanému názvu ve výkazu výměr oficiální označení série:
  • Značka CE
  • Prohlášení o vlastnostech
  • CE štítek
  • Protokol součinitele U
  • Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
 • Dvojité řezy se u pil Emmegi USTD opět předávají korektně.
 • U pozic s celoskleněnými rohy se obrábění rohových spojů opět provádějí.
 • U celoskleněných rohů v kombinaci se strukturálními spoji se nyní zasklívací těsnění určují správně.
Go to Top