Değişiklikler

Son güncelleme ile aşağıdaki değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır.

1906, 2024

Değişiklikler 12.2.13.601

Çarşamba, 19. Haziran 2024|

 • The Rodenberg configurator can now be updated to the "HTML5" version. Please contact Rodenberg before updating to "HTML5"!
 • In the settings of the printout "Quotation" it is now possible to choose whether the information about the colours is displayed in detail, short or if no information is displayed on the printout.
 • The report "U-value excel export" can be opened again.
 • The printout "Roller shutter order" can be opened again.
 • The drawings and formatting in the printout "Coating order" are displayed correctly again.
 • On the following reports, the DoP number again contains the job number of the project:
  • 162 Declaration of Performance
  • 680 Declaration of Performance UK
  • 160 CE Marking
  • 681 CE Marking UK
  • 168 CE Tag (Standard)
  • 166 CE Label (29×90 mm)
  • 167 CE Label (38×192 mm)
  • 165 CE Label (90×29 mm)
  • 169 CE Mark Fire Protection
  • 682 CE Label UK (120×30 mm)
 • Labour hours are displayed correctly again on the printouts "Labour hours" and "Estimation".
 • After selecting the insertion, the input of elements can be cancelled again.
 • The minimum Ix value when using steel systems is displayed correctly in the profile selection again.
 • For elements with solid glass connections, the dimensions of the glass are displayed correctly again in the horizontal cross section. The height dimension can be changed again.
 • In the element price list, the correct glass is displayed again when editing an element.
 • Fixed prices of material positions are retained again after the parts list has been recalculated.
 • The position number, brief description, model description and phase of text positions can be changed again.
 • hen creating a new project, global preferences of other users can be accessed again.
 • The special glass support is applied correctly again for all gasket variants.
 • OSP files for Elumatec machines are fully exported again. The loading time of the export has been reduced.
 • The following changes have been made to the "Thorwesten ASZ" saw interface:
  • In the saw file, the long text for the profile supplier has been reduced to 20 characters.
  • The article number of the steel is written completely into the saw file.
  • The name of the finish is written completely into the saw file.
  • The sash number is written into the saw file.
  • The job number / fabrication phase number is written into the saw file.
  • Layout labels are given the name of the barcode of the respective profile bar.
2905, 2024

Değişiklikler 12.2.13.502

Çarşamba, 29. Mayıs 2024|

 • Server lisanslarda kullanıcı database'te yeni kullanıcı oluşturamama hatası düzeltildi.
 • .red formatlı raporların içeri çekilememe problemi düzeltildi.
1405, 2024

Değişiklikler 12.2.13.501

Salı, 14. Mayıs 2024|

 • "Otomatik" durumundaki CE verileri, CE çıktılarında tekrar tamamen görüntülenebilir hale getirildi.
 • Mevcut grid fiyat listeleri tekrar düzenlenebilir.
 • Proje başlığında, adres veritabanından bir adres "Müşteri" sekmesinden tekrardan seçilebilir hale getirildi.
 • Malzeme fiyat listesindeki pozisyonlar proje ortamında tekrardan oluşturulabilir hale getirildi.
 • Diğer projelerden pozisyonları içe aktarırken, miktaın yanlış gelmesi problemi düzeltildi.
 • Ünite girişinde, "Profil hizalama" komutu kullanılarak, birden fazla profil aynı anda serbestçe hareket ettirilebilir hale getirildi.
 • Diyagonal iç raylar, ünite girişinde tekrar girilebiliyor.
 • Yangından korunma camı için içe aktarılmış indirimler yine teklife eklenebilir hale getirildi.
 • "Panjur siparişi" çıktısı tekrardan açılabiliyor.
 • Ventilatörlerin açıklamaları yine sipariş üzerindeki "Numara" sütununda görüntülenebiliyor.
 • Aşağıdaki çıktılarda / raporlarda, sistemin resmi adı tekrardan listelenir hale getirildi.
  • CE İşareti
  • Performans beyanı
  • CE Etiketi
  • U-değeri raporu
  • Çevresel ürün beyanı (EPD)
 • Çift kesimler yine doğru bir şekilde Emmegi USTD kesim makinalarına aktarılabiliyor.
 • Tamamen cam köşelere sahip pozisyonlar için, köşe bağlantıları için CNC işlemler tekrardan  yapılabiliyor.
 • Cam köşeli ünitelerin köşe kısımlarında gelmesi gereken fitillerin gelmemesi problemi düzeltildi.
404, 2024

Değişiklikler 12.2.13.401

Perşembe, 4. Nisan 2024|

 • Ön statik tasarımda eylemler tekrar değiştirilebilir hale getirildi.
 • Duvar bağlantıları gizlenirken, laminasyon ve renkler tekrar uygulanabiliyor.
 • Duvar bağlantılarına tekrar serbest malzeme eklenebilir.
 • Add-on'lu ünitelerde, cam içi çıta tekrardan eklenebilir.
 • Cam içi çıtalı ünitelerde kasa profilleri tekrar değiştirilebilir.
 • Ünite boyutları değiştirildikten sonra cam seçimi tekrar kontrol edilebilir.
 • Adeco kapı panelleri içeri açılan kapılara tekrar takılabilir hale getirildi.
 • Özel fiyatlar tekrar içe aktarılabilir.
 • Siparişlerde, cam spacer boşlukları tekrar doğru şekilde görüntüleniyor.
 • CE işaretinde ve performans beyanında artık ısı geçirgenliği için W/m²K birimi gösterilmektedir.
 • CNC dosyaları oluşturulurken çizimler yeniden tamamen aktarılabiliyor.
 • CNC dosyaları oluşturulurken, DXF dosyaları tekrar doğru şekilde adlandırılıyor.
 • XML kesim makinaları artık profil numarası değişimlerini uygulamaktadır.
2203, 2024

Değişiklikler 12.2.13.303

Cuma, 22. Mart 2024|

 • Giydirme cephe pozisyonlarının statik analiz verileri; İçerik Menüsü > "Düzenle" > "Statik veriler" aracılığıyla tekrar açılabilir.
 • Cephe üniteleri tekrardan camlanabilir.
 • Ünite girişinde, cephe üniteleri tekrardan tamamlanabilir.
 • Yatay köşe dönüşler tekrar eklenebilir.
 • Çift kanat pencereler tekrar sürgülü katlanır kapıya dönüştürülebilir.
 • Renz sistemlerine sahip pozisyonlar için, ünite girişi tamamlandıktan sonra gerekli olmayan sipariş belgeleri artık otomatik olarak oluşturulmuyor.
 • Rodenberg kapı panelli pozisyonlar için sistem ve dolgu tekrar değiştirilebilir.
 • Rodenberg kapı panelleri olan pozisyonlar tekrar kopyalanabilir.
 • Grid fiyat listeleri tekrar düzenlenebilir.
 • Türetilmiş U-Değeri raporlarında doğru sistem tekrar görüntülenebilir.
 • CAD çizimlerini kaydederken, dışa aktarırken ve yüklerken, dosya iletişim kutusu, ilgili kullanım durumu için doğru dosya yolunu tekrar açabilir.
 • CNC makinalar MES raporları mevcut olduğunda da oluşturulabilir.
 • U-değeri raporundaki belgelendirme beyanı, "EN ISO 10077-1:2017, düzeltilmiş versiyon 2020-02" standardında yapılan referansı içerecek şekilde genişletilmiştir.
 • Onaylanmış kuruluşa ek olarak, NANDO'nun (Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Belirlenmiş Kuruluşlar) numarası artık CE işareti ve CE etiketinde gösterilmektedir.
 • Çıktılar için tüm metin şablonları artık docx formatında mevcuttur.
 • Murat Haffner SC220/40 için yeni CNC makina formatı mevcuttur.
 • "Böl" fonksiyonu için bekleme süresi azaltılmıştır.
 • CAD'deki çıktıların, konum çizimlerinin ve kesitlerin bekleme süresi azaltılmıştır.
Go to Top