Zprávy

Průběh přihlašování

SSO (Single Sign On) je program pro správu licencí společnosti Orgadata. Služba spravuje licence programových modulů a rozhraní se systémy CAD a ERP.

Polohovatelná oblast

V okně tisku můžete nyní ohraničit oblast, kde je možno umisťovat jednotlivé prvky výkresu. To je vhodné, zejména když používáte předtištěné papíry.

Souhra Zadávání prvku, CADu a kalkulace

Souhra Zadávání prvku, CADu a kalkulace V LogiKalu 11, jsou CAD a kalkulace propojeny ještě těsněji. Například můžete začlenit Vaše prvky do CAD montážního výkresu již ve fázi návrhu: jednoduše přidejte řezy a náhledy vašeho prvku do Vašeho výkresu. Změny provedené v Zadávání prvku v LogiKalu jsou okamžitě zohledněny i …