1. Home
 2. Basics
 3. Zarządzanie projektami
 4. Nowy interfejs użytkownika

Nowy interfejs użytkownika

1 Na pasku szybkiego dostępu znajdziesz często używane przyciski, takie jak "Nowy", "Zapisz", "Cofnij", "Ponów", "Powtórz" itp.

2 Kliknij zakładkę "Ogólnie", aby przejść do strony głównej.

3 Na pasku narzędzi znajdziesz wszystkie polecenia potrzebne do edycji obiektów. Możesz ukryć pasek narzędzi za pomocą ikony strzałki po prawej stronie, aby mieć więcej miejsca na zarządzanie obiektami.

4 Pasek adresu pokazuje, w której części programu i w jakim obiekcie jesteś aktualnie. Klikając sekcję w wierszu, możesz przełączyć się bezpośrednio w to miejsce. Na lewo od tego wiersza znajdują się trzy symbole strzałek umożliwiające poruszanie się po różnych sekcjach zarządzania obiektami:

 • Strzałka w lewo prowadzi bezpośrednio do ostatnio otwieranej sekcji.
 • Strzałka w prawo prowadzi z powrotem do sekcji, w której zacząłeś.
 • Strzałka w górę przenosi cię o jedną sekcję wstecz.

5 Wybierz zakładkę:

6 Spis obiektów przedstawia ważne szczegóły wszystkich obiektów. Obiekty można przeciągać i upuszczać.

7 Po wybraniu obiektu ze spisu obiektów, po prawej stronie pojawią się bardziej szczegółowe dane danego obiektu.

8 Ta sekcja prezentuje pozycje wybranego obiektu. Ikony po prawej stronie umożliwiają wybór widoku "Kafelki" lub "Lista".

9 Pasek stanu wyświetla informacje o katalogu Twoich obiektów.

10 Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na szarych pionowych liniach, aby zmienić rozmiar sekcji.

Pokaż lub ukryj kolumny w spisie obiektów

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułowy spisu obiektów, aby otworzyć menu kontekstowe:
 • W menu kontekstowym zaznacz lub odznacz kolumny, aby pokazać je lub ukryć w spisie obiektów.

Nowe funkcje wyszukiwania

W zarządzaniu obiektami znajdziesz teraz nowe funkcje wyszukiwania na pasku tytułowym.

 • Kliknij pole wyszukiwania.
 • Kliknij "Bieżący folder" po prawej stronie pola wyszukiwania. Otworzy się menu rozwijane "Znajdź w":
 • Wybierz "Bieżący folder" lub "Wszystkie foldery", w zależności od potrzeb.

Dodaj obiekty do ulubionych

 • Wybierz obiekt.
 • Otwórz zakładkę "Start" i kliknij "Dodaj do ulubionych":
 • Obiekt pojawia się w lewej kolumnie w zakładce "Obiekty" w "Ulubionych".

Szybki dostęp do przekrojów

W zarządzaniu obiektami masz szybki dostęp do przekroju konstrukcji.

 • Otwórz zarządzanie obiektami i wybierz obiekt.
 • Wybierz pozycję w prawej kolumnie.
 • W zakładce "Start", kliknij polecenie "Przekrój konstrukcji":

Menu kontekstowe

Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe:

Menu kontekstowe pokazuje wszystkie polecenia dostępne dla wybranego obiektu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Yes No