Modul statických výpočtů při zadávání elementů

Pro provedení statických výpočtů profilů a zasklení je třeba nejprve stanovit zatížení a mezní hodnoty konkrétní zakázky v dialogu Přednastavení zakázky. Případně můžete použít možnost “Statika” v dialogu “Rastr” a zde kliknout na tlačítko “Nastavení”, nebo v “Centru zakázek” vyvolat kontextové menu a zvolit “Zpracovat -> Údaje statiky”.

Pak se otevře dialog “Statické parametry”. Údaje do něj zadáte stejným způsobem jako do obdobného dialogu v modulu předběžných statických výpočtů. Pokud u zakázky nechcete provádět statické výpočty, zaškrtněte políčko “Bez statického výpočtu” a klikněte na “Další”.

Jakmile jednou stanovíte statické parametry zakázky, bude volba “Přezkoušet statiku pro tuto pozici” při zakládání nové pozice automaticky zaškrtnutá. Upřesněte polohu elementu na budově, což je potřebné pro výpočet zatížení větrem. Po kliknutí na tlačítko “Nastavení” můžete případně změnit zatížení a mezní hodnoty celé zakázky.

Zadávání rastru

Program kontroluje, zda rozměr a poloha fasády dle Vámi zadaných údajů nekoliduje s již dříve zadanými rozměry budovy.

Pokud ne, vyskočí okno s varováním a pak můžete buď změnit rozměry fasády, nebo změnit polohu fasády na budově kliknutím na možnost “Statika” z panelu hlavní navigace vlevo.

Podpěry

Po zadání sloupků a příček můžete zadat přídavné mezilehlé podpěry. V masce Element klikněte na “Pevné/Posuvné ukotvení”. Na horním a dolmím konci program umístí podpěry automaticky.

V tomto dialogu můžete vybrat, jestli chcete nastavit podpěry všech sloupků, nebo jen vybraných. Pokud jsou již podpěry zadané, je možné je smazat. V závislosti na tom, jakou možnost si zvolíte, objeví se jedna z následujících obrazovek:

Výběr profilu

Jakmile jste definovali podpěry, můžet ve funkci Výběr profilu zkontrolovat, zda sloupky při stávajícím nastvení podpěr splňují statické požadavky. Pouze v případě, že jsou  k profilům v databázi (Obchodní data) přiřazeny hodnoty Ix, LogiKal® stanoví prostřednictvím symbolů zeleného zaškrtnutí nebo žlutého trojúhelníku s vykřičníkem, zda je průřez dostatečný, nebo ne. Minimální vyžadovaná hodnota Ix je zobrazena dole v okně Výběr profilu.

Příčníky jsou vždy kalkulovány jako nosníky přes jedno pole (prosté nosníky). Průhyb způsobený vlastní tíhou a tíhou skla (hodnota Iy) není kontrolován! Pro tuto kontrolu zvolte funkci “Statika tyče – horizontální” v modulu předběžných statických výpočtů.

Možnosti zobrazení

Pokud je funkce statických výpočtů aktivována, můžete zobrazit vykreslení průhybů, momentů a příčinkových čar. Klikněte na “Náhled -> Statické čáry”.

Tiskové výstupy

Pokud potřebujete vytisknout předběžné statické posouzení konkrétního sloupku během zadávání elementu, klikněte pravým tlačítkem myši na odpovídající sloupek a vyberte možnost “Statika -> Detaily”.

Dveře / Okna

Dveřní a okenní pozice fungují v principu stejně jako fasádní pozice. Jediný rozdíl je, že zde není možné přidat přídavnou mezilehlou podporu.