Version 11.4

  1. Domů
  2. Version 11.4
  3. CNC
  4. Referenční body profilů

Referenční body profilů

Referenční body profilů

Aby mohla být obrábění umístěna na různé profily, musí obsahovat základní body profilů, tak zvané referenční body.

Je možné na ně nahlédnout v “Systémové databance” v “Referenčních bodech profilu”.

CZBAZReferenzpunkte001

CZBAZReferenzpunkte002

Následující příklady ukazují, podle jakých schémat jsou referenční body umisťovány.

Rámové profily

Referen´ční body I1, I2 (vnitřní), A1 a A2 (venkovní) popisují rohové body těla profilu v rozmezí jeho technické stavební hloubky, tzn. neberou v potaz přídavné statické komory nebo např. různé výstupky starých. Rozměry těchto součástí jsou popsány body I3, I4, A3 a A4.

Výjimka: U hotových rámů tvoří přídavné body na straně přivrácené křídlu osu.

Rahmenprofil

CZBAZReferenzpunkte003

U zobrazeného profilu se nachází body A1 / A3, A2 / A4, I1 / I3 a I2 / I4 vždy na stejném místě. Označují vždy rohové body těla profilu.

Příčkový profil

CZBAZReferenzpunkte004

Soklový profil

CZBAZReferenzpunkte005

Staticky zesílená příčka

CZBAZReferenzpunkte006

Referenční body A3 a A4 se vztahují k rohovým bodům statického zesílení příčky.

Hotový rám ven otvíravý

CZBAZReferenzpunkte007

Body A3 a I3 tvoří osu ve výšce bodu A1.

Křídlo

Podobně jako u rámových profilů popisují referenční I1, I2, A1 a A2 rohové body těla profilu. Přídavné body na straně přivrácené sklu vytváří vždy osu. Tato osa umožňuje později programovat univerzální obrábění zámku pro dovnitř a ven otevíravé dveře.

Okenní křídlo

CZBAZReferenzpunkte008

Body A4 a I4 vytváří osu ve výšce bodu A2.

Dveřní křídlo dovnitř otevíravé

CZBAZReferenzpunkte009

Body A4 a I4 vytvoří osu ve výšce bodu A2.

Dveřní křídlo ven otevíravé

CZBAZReferenzpunkte010

Body A4 a I4 vytváří osu ve výšce bodu I2.

Dveřní křídlo ven otevíravé s panikovou funkcí

CZBAZReferenzpunkte011

Body A4 a I4 vytváří osu. Osa se nachází na stejné výšce jako u profilů bez panikové funkce.To znamená, že se v tomto případě nenachází ve výšce bodu I2.

 

Vložkové a štulpové profily

Vložkové profily dveří ven otevíravých

CZBAZReferenzpunkte012

Body A3 a I3 vytváří osu ve výšce bodu A1.

Body A2, A4, I2 a I4 se vždy nachází výškově na 0 a šířkově podle pozice profilu, do nějž bude vložkový profil vsazen.

Vložkový profil střídavě otevíravých dveří

CZBAZReferenzpunkte013

Body A3 a I3 vytváří osu ve výšce bodu A1.

Dveřní štulpový profil

CZBAZReferenzpunkte014

Body A3 a I3 vytváří osu ve výši bodu A1.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne