Version 11.4

  1. Domů
  2. Version 11.4
  3. Reporty
  4. Zobrazování reportů v tabulkových procesorech

Zobrazování reportů v tabulkových procesorech

Reporty je možno zobrazovat v LogiKalu i v externím tabulkovém procesoru.

Reporty v MS Excel

Pro zobrazení reportu v MS Excel klikněte v okně nastavení daného reportu na tlačítko „Zobrazit“ a zvolte „Zobrazit (Excel)“.

Pokud jako tabulkový procesor používáte OpenOffice Calc, věnujte pozornost nastavením popsaným v tomto článku: Reporty v OpenOffice Calc.

 

Reporty v OpenOffice Calc

Pokud jako tabulkový procesor používáte OpenOffice Calc, musíte pro správné vytváření reportů provést následující nastavení:

Klikněte v souborovém menu projektového centra „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“ > „Textový procesor“.

V oblasti „Tabulkový procesor“ zvolte „OpenOffice Calc“.

Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko „OK“.

Pro zobrazení reportů v OpenOffice Calc, klikněte v okně nastavení příslušného reportu na tlačítko „Zobrazit“ a zvolte „Zobrazit (Excel)“.

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne