Rastrový ceník

Spuštění programu Rastrový ceník

Klikněte v menu na “Programy” a vyberte možnost “Rastrový ceník”.

CZRasterpreis001

Zobrazí se přehled všech funkcí rastrového ceníku.

CZRasterpreis002

Zde můžete vytvořit nový rastrový ceník a upravovat již existující. Můžete také zobrazit již kalkulovaný rastrový ceník.

 

Vytvoření nového rastrového ceníku

Klikněte v menu na “Programy” a vyberte možnost “Rastrový ceník”.

Objeví se nové okno. Klikněte na tlačitko “Založit nový rastrový ceník”.

V následujícím okně můžete zadat název ceníku a vybrat profilový systém.

CZRasterpreis003

Zahájí se zadávání elementu. Zde můžete zadat pozici.

CZRasterpreis004

Po vytvoření pozice určíte interval rozměrů pro kalkulaci. Zadáte rozměry pro výšku a šířku a stanovíte krok.

Pro ukončení zadávání rastrového ceníku klikněte na “OK”.

CZRasterpreis005

 

Kalkulace a zobrazení rastrového ceníku

Před tím, než budete moci zobrazit rastrový ceník, jej musíte zkalkulovat.

Vyberte z menu menu “Programy -> Rastrový ceník”.

Klikněte na tlačítko “Změnit existující rastrový ceník”.

Vyberte rastrový ceník.

CZRasterpreis006

Objeví se nové okno s vlastnostmi.

Zde můžete najít náhledy a informace o rastrovém ceníku.

CZRasterpreis007

Pro zkalkulování klikněte na tlačítko “Zkalkulovat rastrový ceník”.

Zadejte kalkulační data. Poté můžete nastavit “Dělení profilů”.

CZRasterpreis008

Vyberte z možností “Nikdy”, “Vždy” nebo “Dvoubarevný”. Zaškrtnutím volby “Použít volně balené artikly” připustíte jejich použití.

Kliknutím na tlačítko “OK” zkalkulujete rastrový ceník.

Otevře se nové okno s nastavením možností zobrazení.

Zde stanovíte, které položky mají být zobrazeny.

CZRasterpreis009

Kliknutím na tlačítko “OK” rastrový ceník zobrazíte.

Kliknutím na tlačítko “Zobrazit rastrový ceník” můžete kdykoliv zobrazit ceník přímo.

CZRasterpreis010

 

Úprava existujícího rastrového ceníku

Klikněte v menu na “Programy” a vyberte možnost “Rastrový ceník”.

Klikněte na tlačítko “Změnit existující rastrový ceník” a vyberte ceník.

Objeví se nové okno.

Pro úpravu pozice klikněte na “Zpracovat pozici”.
Rozbalí se menu se čtyřmi funkcemi. Můžete znovu zadat pozici, změnit pozici, změnit výpočtové rozměry nebo změnit zasklení.

 

Zobrazení již existujícího rastrového ceníku

Klikněte v menu na “Programy” a vybrte možnost “Rastrový ceník”.

Klikněte na tlačítko “Zobrazit existující rastrové ceníky”.

Vyberte rastrový ceník.

Stanovte parametry zobrazení.

Zkalkulovaný ceník je zobrazen jako textový dokument.