Projektová CNC databáze

Projektová opracování

Jednotlivá opracování, jež jsou potřebná pouze v jednom projektu, mohou být nyní vytvářena jako projektová. Tím zůstanou individuální řešení vztažena k projektu a globální databáze opracování si zachová svoji přehlednost.

V souborovém menu projektového centra klikněte na „PROJEKT“ > „Projektová CNC databáze“ > „Projektová opracování“.

Pod „Projektová opracování“ zde naleznete totožné funkce, které již znáte u globálních CNC opracování.

Pro použití projektových opracování jděte v zadávání prvku do masky „CNC opracování“. Dvojklikem vyberte příslušný profil.

Na tlačítkové liště klikněte na „Import“.

V importním okně zaškrtněte políčko „Zobrazit všechna opracování“.

Vyberte projektové opracování a klikněte na „OK“.

Projektové skupiny opracování

Jednotlivé skupiny opracování, jež jsou požadovány jen pro jeden projekt, již nyní mohou být vytvářeny jako projektové. Individuální řešení tak zůstávají vztažena k projektu a globální databáze skupin si uchová svoji přehlednost.

V souborovém menu projektového centra klikněte na „Projekt“ > „Projektová CNC databáze“.

Pod „Projektové skupiny opracování“ zde budete mít dostupné totožné funkce, které již znáte z globální CNC databáze.

Vytvořte novou projektovou skupinu opracování a určete její vlastnosti.

Pro použití projektových skupin jděte v zadávání prvku do masky „CNC opracování“. Dvojklikem vyberte příslušný profil.

Na tlačítkové liště klikněte na „Import“.

V importním okně zaškrtněte políčko „Zobrazit všechna opracování“.

Vyberte projektovou skupinu a klikněte na „OK“.

Použití globálních opracování v projektové databázi opracování

Opracování, jež vyžadujete v aktuálním projektu a jež jsou již standardně dostupná nebo byla vytvořena v jiném projektu, mohou být naimportována přímo do aktuálního projektu. Tak si znatelně zjednodušíte práci s projektovými opracováními.

V projektovém centru klikněte na „CNC DATABÁZE“ > „Obrábění“ a vyberte profilovou řadu Vašeho prvku. V dolní části okna programu naleznete tlačítko „Použít v projektové databázi obrábění“ (Apply to Project CNC Database). Po kliknutí bude vybrané opracování přeneseno do projektové databáze.

Podobně můžete použít celé skupiny opracování z globální databáze. Klikněte na „CNC DATABÁZE“ > „Skupiny“ v souborovém menu projektového centra. Vyberte profilovou řadu. V následujícím okně označíte skupiny, které si přejete přenést, a kliknete na „Použít v projektové CNC databázi“ (Apply to Project CNC Database).