Historie pozic

Změny každé pozice jsou zaznamenávány pomocí historie pozice.

Ta usnadňuje zjišťování, které změny byly provedeny na pozici.

Při ukládání změny prvku vyskočí okno s výzvou k zadání poznámky k historii pozice.

Výzvu můžete zapnout i vypnout. Jděte do “Nastavení” > „Zadávání prvku” > “Volby zadávání”. Na spodku okna můžete zaškrtnout nebo odškrtnout políčko “Dotázat se na poznámku k historii pozice”.

Pro zobrazení změn historie jděte do nastavení projektového centra a povolte zobrazení “Informací o pozici”.

Historie bude zobrazena v projektovém centru.

Pro načtení starší verze pozice, klikněte pravou myší na položku a z kontextového menu zvolte “Import z” -> “Historie pozice”. Zde můžete vidět změny pozice, datum změny a tvůrce změny.