Zadání procentuálních hodnot z výsledku kalkulace

V kalkulaci je možnost zadat procentuálních hodnoty, pro něž bdue jako základ použit výsledek kalkulace.

+Suma 2 (nárůst definovaný ziskem) činí dohromady 89% (Projektová kancelář 7% a Příplatek sleva 4%). Tato celková částka je navýšena kalkulací na 100%, aby mohla být odečtena procenta tech. kanceláře a příplatku sleva. Následně jsou připočteny další náklady nebo rozdělení nákladů (jež mají být počítána netto) a z této celkové částky jsou vypočteny procentuální částky 7% pro projektovou kancelář a 4% pro příplatek slevu.

Příklad: 32608,20 + 1704,34 + 1152,48 + 1949,48 = 37414,50, což odpovídá 89%.

100% odpovídá 42038,76 + přirážky netto = celková částka 44880,30

z toho je odpočteno 11% (Plánovací kancelář 7% a Příplatek sleva 4% činí dohromady 4936,81€)