Kopírování nastavení profilu

Nová funkce kopírování nastavení profilu Vám nabízí větší bezpečí při konstruování fasádních pozic. Nyní můžete kopírovat nastavení fasádních profilů, výztuhy, pakety materiálu a ukotvení, ale i dělení, prodloužení, vlastnosti profilů a volná opracování rychle a spolehlivě.

Pro zkopírování nastavení klikněte pravým tlačítkem myši na fasádní profil. V kontextovém menu zvolte pod “Kopírovat” volbu “Nastavení profilu”.

Newsletter 10 - CZ - Profilkonfigurationkopieren

Pro vložení nastavení, klikněte pravým tlačítkem myši na jiný fasádní profil. Z menu zvolte “Vložit” a dále volbu “Nastavení profilu”. Zvláštní bonus: Při současné práci na více obrazovkách mohou být nastavení profilů kopírována mezi pozicemi navzájem.

V souborovém menu naleznete pod „Upravit“ rovněž funkci „Kopírovat nastavení profilu“. Tato funkce Vám umožňuje přenášet nastavení na více sloupků či příček pomocí výběrového obdélníku nebo kliknutím při současném stisku klávesy Ctrl.

Je možno kopírovat následující nastavení:

  • Nastavení fasádního profilu
  • Výztuhy
  • Pakety materiálu
  • Ukotvení
  • Dělení
  • Prodloužení
  • Vlastnosti profilu
  • Volná opracování