Dělení sloupků a příček

Dělení sloupků

U fasádních prvků je možné provést dělení sloupků. Klikněte v zadávání prvku v masce Prvek na funkci “Dělení sloupků”.

Otevře se následující okno:

Pod volbou “Vztažný bod pro dělení” jsou zavedeny důzné možnosti, jak umístit dělení sloupku.

Pokud výška Vaší pozice přesáhne dodací délku profilu, zeptá se program automaticky, má-li provést dělení sloupků. Pokud na otázku odpovíte Ne, nebude sloupek optimalizován a bude předán do optimalizace jako zvláštní délka.

Dělení příček

Pro zadání dělení příčky klikněte v masce “Prvek” v zadávání prvků pravým tlačítkem myši na příslušnou příčku. Zde je třeba mít na paměti, že vztažný bod je při pohledu zvenku pravý krajní sloupek a při pohledu zevnitř levý krajní sloupek. Obrázek ukazuje dělení příčky při pohledu zvenku s dělicí mírou 2500mm:

Vztažný bod na příčce je střed systémové mezery: