Vypínání / zapínání sérií pro Zadávání prvku

Série je možno pro Zadávání prvku vypnout i zapnout.

Jděte v souborovém menu projektového centra do „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Zadání sérií“ > „Data sérií“.

Pro vyloučení série z výběru pro Zadávání prvku zrušte zaškrtnutí políčka před názvem série.

Pro zobrazení série ve výběru pro Zadávání prvku zaškrtněte políčko před názvem série.