Vložení kování nezávislého na profilovém systému

V tomto dokumentu bude stručně popsáno, jak můžete vložit do programu kování nezávislé na profilovém systému.

1. Založení výrobce

Klikněte v menu na “Vlastní databanka -> Výrobce”.

Klikněte na tlačítko “Nový”.

V následujícím okně zadejte zkratku výrobce (max. 3 znaky)

Zadejte název výrobce, případně krátký název, a cestu k adresáři CAD.

Pro ukončení zadávání klikněte na “OK”.

Automaticky se vrátíte do přehledu výrobců.

2. Založení cenových skupin

Vyberte právě založeného výrobce, pro nějž mají být založeny cenové skupiny a klikněte na tlačítko “Cenové skupiny”.

Otevře se nové okno.

Pro založení nové cenové skupiny klikněte na tlačítko “Nové”.

Zadejte název cenové skupiny.

Volbou “Cenová skupina pro” stanovíte vztažnou veličinu (např. Ceny za kus/délku)

Po kliknutí na “OK” se dostanete zpět do přehledu.

Zavřete přehled.

3. Založení artiklu

Vyberet z menu “Vlastní databanka” položku “Obchodní data”.

Vyberte právě vytvořeného výrobce.

Otevře se okno pro zadávání obchodních dat:

Pro ualožení nového artiklu klikněte na tlačítko “Přidat” vlevo dole.

Do pole “Číslo” zadejte číslo artiklu a do pole Označení přdejte libovolný slovní popis.

Stanovte Typ artiklu a určete počet kusů v balení.

Přejděte na kartu “Ceny”.

Zde vyberte právě založenou cenovou skupinu.

Stiskněte klávesu “Insert” a zadejte barvu, číslo a cenu artiklu.

Pro uložení zadání klikněte na tlačítko “Uložit”.

4. Náhled do kalkulačních dat

Jděte zpět do menu a vyberte ve “Vlastní databance možnost Kalkulační data”.

Zde vyberte aktuální sadu kalkulačních dat a klikněte na tlačítko “Upravit”.

Ve druhé masce kalkulačních dat naleznete Vámi zadané cenové skupiny a můžete zde zadat i zvláštní podmínky.