Načtení zvláštních cen

1. krok: 
Stáhněte si zvláštní aktualizaci programu z Vašeho internetového účtu.

2. krok: 
Installieren Sie das Update und starten Sie LogiKal neu.

3. krok:
Klikněte v projektovém centru v souborovém menu na “Vlastní databanka -> Kalkulační data”.

4. krok: 
Vtomto okně vyberte Vaši aktuální sadu kalkulačních dat a klikněte na tlačítko “Upravit”.

5. krok:

Otevře se přehled kalkulačních dat.

Klikněte na tlačítko “Vytvořit mimoř. ceny”.

6. krok:
Otevře se následující okno:

Smažte všechny staré cenové údaje výrobce, kterého jste vybrali nahoře v poli Hledat, kliknutím na tlačítko “Smazat vše”.

7. krok: 
Klikněte na tlačítko “Importovat”.

8. krok: 
Do “Soubor” zadejte adresář, do kterého jste uložili soubor zvláštních cen.

Pole “Typ souboru” a “Výrobce” budou automaticky vyplněna programem. Pokud by se tak nestalo, můžete je také nastavit ručně.

U souborů ve formátu xls vyberte typ souboru csv.

Klikněte na tlačítko “Dále”.

9. krok: 
Otevře se náhled artiklů a nových cen.

Klikněte na tlačítko “Dále”.

V novém ceníku budou zkontrolovány duplicitní záznamy. Nato se objeví seznam dat, jež mají být importována.

Klikněte na tlačítko “Importovat” pro dokončení procesu.

Zvláštní ceny byly úspěšně načteny a objeví se v kalkulačních datech.