Upínací polohy

Aby bylo možné profil obrobit, musí být stanovena jeho poloha ve stroji.

V souborovém menu klikněte na “Databáze CNC” a zvolte “Upínací polohy”.

CZBAZ013

Vyberte dodavatele profilů.

Otevře se přehled upínacích poloh.

CZBAZ014

Na levé straně vyberte profil a na pravé straně aktivujte vybranou upínací polohu.

Tato aktivovaná poloha je zobrazena černá, neaktivní jsou šedé.

U aktivovaných profilů můžete určit odsazení, polohu a natočení upínek.

Upínací polohy musí být jednou určeny, pak mohou být kopírovány do jiných obráběcích center.