Materialový paket pro posuvné kotvení

Materiálové pakety mohou být polohovány na pevnou výšku (výškovou kótu). Obrábění v materiálovém paketu jsou na profil umísťována nezávisle na případných prodlouženích profilů, spojích sloupků nebo zvláštností geometrie (zešikmení, odsazení výšky parapetu atd.).

Obrábění vyplývající z materiálového paketu jsou tedy vždy na správném místě.

Další výhodou je zřetel na požadované artikly jak po stránce kalkulační, tak výrobně-technické.

CZRollerSupport001

 

 

1. Založení obrábění

Jděte do “Databáze CNC / Obrábění”.

Vyberte sérii.

Založte obrábění profilů.

CZRollerSupport002

 

2. Vytvoření skupiny obrábění

V “Databázi CNC -> Skupiny” vyberte příslušnou sérii

KliKlikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nové skupiny.

Vyberte výrobce a zadejte název skupiny obrábění.

CZRollerSupport003

Určete série, v nichž má být obrábění používáno, a jako typ vyberte volbu “Volná skupina”. Klikněte na “OK”.

Nově založenou skupinu otevřte.

CZRollerSupport004

Zadejte profily. V odpovídajících polích níže zadejte obrábění, jež jste založili v kroku 1. Nastavení uložte.

 

3. Definice materiálového paketu

Ve “Vlastní databance -> Materialové pakety” vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko “Přidat” pro vytvoření nového materiálového paketu.

IVpravo můžete nyní zadávat nové údaje.

CZRollerSupport005

Zadejte název materiálového paketu a jako “Typ” vyberte volbu “Posuvné kotvení”.

Do tří volných polí zadejte odpovídající profily, přídavné díly a skupiny obrábění.

Uložte záznamy a vraťte se zpět do Projektového centra.

4. Použití materiálového paketu pro posuvné kotvení

V Zadávání prvků můžete vybrat materiálový paket při výběru kotvení.

CZRollerSupport006

V CNC-opracování jsou obrábění z materiálového paketu zobrazena.

CZRollerSupport007

CZRollerSupport008