Materialový paket pro pevné kotvení

CZPinSupport001

Materiálové pakety mohou být polohovány na pevnou výšku (výškovou kótu). Obrábění v materiálovém paketu jsou na profil umísťována nezávisle na případných prodlouženích profilů, spojích sloupků nebo zvláštností geometrie (zešikmení, odsazení výšky parapetu atd.).

Obrábění vyplývající z materiálového paketu jsou tedy vždy na správném místě.

Další výhodou je zřetel na požadované artikly jak po stránce kalkulační, tak výrobně-technické.

1. Založení obrábění

Jděte do „Databáze CNC / Obrábění“.

Vyberte sérii.

Založte obrábění profilů.

CZPinSupport002 

2. Vytvoření skupiny obrábění

V „Databázi CNC -> Skupiny“ vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko „Přidat“ pro vytvoření nové skupiny.

Vyberte výrobce a zadejte název skupiny obrábění.

CZPinSupport003a

Určete série, v nichž má být obrábění používáno, a jako typ vyberte volbu „Volná skupina“. Klikněte na „OK“.

Nově založenou skupinu otevřte.

CZPinSupport004

Zadejte profily. V odpovídajících polích níže zadejte obrábění, jež jste založili v kroku 1. Nastavení uložte.

 

3. Definice materiálového paketu

Ve „Vlastní databance -> Materialové pakety“ vyberte příslušnou sérii.

Klikněte na tlačítko „Přidat“ pro vytvoření nového materiálového paketu.

Vpravo můžete nyní zadávat nové údaje.

CZPinSupport005

Zadejte název materiálového paketu a jako „Typ“ vyberte volbu „Pevné kotvení“.

Do tří volných polí zadejte odpovídající profily, přídavné díly a skupiny obrábění.

Uložte záznamy a vraťte se zpět do Projektového centra.

 

4. Použití materiálového paketu pro pevné kotvení

V Zadávání prvků můžete vybrat materiálový paket při výběru kotvení.

CZPinSupport006

V CNC-opracování jsou obrábění z materiálového paketu zobrazena.

CZPinSupport007

CZPinSupport008